Kesätyöllistämistuki 2024

Yritykset, yhdistykset ja muut yksityiset työnantajat:

Myrskylän kunta maksaa kesätyöllistämistukea myrskyläläisille yrityksille, yhdistyksille ja muille yksityisille työnantajille, jotka työllistävät 15–25-vuotiaan myrskyläläisen nuoren vähintään kahdeksi viikoksi.

Tuen määrä on 150€/ 2 viikkoa, kun nuori palkataan vähintään kahdeksi viikoksi. Vähimmäisviikkotyöaika, josta tukea maksetaan on 30h/ viikko. Kesätyöksi lasketaan 1.6.-31.8. välillä tehty työ. Tuki maksetaan sen jälkeen, kun yrittäjä on toi­mittanut jäljennökset palkanmak­su- ja palkkasivukustannusten maksamistositteis­ta. 

Tuen enimmäismäärä on 600€ (8 viikkoa)/ kesätyöllistetty nuori. 

4H-yrittäjyystuki:

Tukea maksetaan 13-25-vuotiaalle myrskyläläiselle 4H-yrittäjälle 200€. Nuori/nuoret voivat yksin tai yhdessä perustaa 4H-yrityksen ja tukea maksetaan yksi tuki per yrityksen jäsen. Yrityksen toimintaa ja taloutta valvoo Ampun 4H-yhdistys.

Mikäli nuori työllistyy kunnan kesätyöpaikkaan tai sellaiseen yritykseen/yhdistykseen, jolle Myrskylän kunta myöntää kesätyöllistämistukea, ei sama nuori voi saada tukea uudelleen oman yritystoiminnan kautta. Tukea saadakseen nuoren on käytävä 4H-yrityskurssi. Yrityksen oma tuotto on oltava vähintään tukisumman (200€) verran.

Kunnan tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneen toiminnan ja siitä raportoinnin jälkeen saman vuoden loppuun mennessä. 

Lisätietoja 4H-yrittäjyydestä: https://ampu.4h.fi/ tai ampu@4h.fi

Avoimen kesätyöpaikan kesätyöllistämistuella palkattavalle nuorelle voi ilmoittaa etsivälle nuorisotyöntekijälle: nina.kyyhkynen@myrskyla.fi tai p. 044 7064 559, jolloin avoin paikka ilmoitetaan kunnan nettisivuilla, Facebookissa ja muissa kunnan kanavissa. 

Kesätyöllistämistuki ohje 2024

Hakemukset:

YKSITYISEN TYÖNANTAJAN KESÄTYÖTUKIHAKEMUS
4H-YRITTÄJYYSTUKIHAKEMUS

Hakemukset liitteineen toimitetaan sähköpostilla nona.farlin@myrskyla.fi