Kesätyöllistämistuki 2023

 

Yritykset, yhdistykset ja muut yksityiset työnantajat

Myrskylän kunta maksaa kesätyöllistämistukea myrskyläläisille yrityksille, yhdistyksille ja muille yksityisille työnantajille, jotka työllistävät 15–25-vuotiaan myrskyläläisen nuoren vähintään kahdeksi viikoksi.

Tuen määrä on 200€/ 2 viikkoa, kun nuori palkataan vähintään kahdeksi viikoksi. Vähimmäisviikkotyöaika, josta tukea maksetaan on 30h/ viikko. Kesätyöksi lasketaan 1.6.-31.8. välillä tehty työ.  Tuki maksetaan sen jälkeen, kun yrittäjä on toi­mittanut jäljennökset palkanmak­su- ja palkkasivukustannusten maksamistositteis­ta. 

Avoimen kesätyöpaikan kesätyöllistämistuella palkattavalle nuorelle voi ilmoittaa etsivälle nuorisotyöntekijälle: nina.kyyhkynen@myrskyla.fi tai p. 044 7064 559, jolloin avoin paikka ilmoitetaan kunnan nettisivuilla, Facebookissa ja muissa kunnan kanavissa. 

Kesätyöllistämistuki 2023

4H-YRITTÄJYYSTUKIHAKEMUS

YKSITYISEN TYÖNANTAJAN KESÄTYÖTUKIHAKEMUS

Hakemukset liitteineen toimitetaan sähköpostilla nona.farlin@myrskyla.fi