Palvelut

Tekniset palvelut

Myrskylän kunnan teknisten palveluiden tehtävänä on ylläpitää ja kehittää turvallista ja toimivaa elinympäristöä tuottamalla kuntalaisille yhdyskuntateknisiä palveluita.

Tekniset palvelut vastaa tehtäväalueeseen kuuluvien kunnan omistamien rakennusten ja niiden ulkoalueiden, kunnossapidosta, hoidosta, suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta sekä kaava-alueen katujen että puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidosta, suunnittelusta ja rakentamisesta.

Lisäksi palveluihin kuuluu teknisten viranomaistehtävien hoito, sekä yhteistyö palo- ja pelastustoimen kanssa.

Rakennusvalvonnasta, ympäristösuojelusta ja kaavoituksesta vastaa Askolan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu yksikkö https://www.askola.fi/etusivu/rakentaminen-ymparisto/rakennusvalvonta/

 

 

Teknisten palveluiden henkilökunta

Teknisten palveluiden esimies / 
Tekninen johtaja
Timo Krigsman
040 524 4147
timo.krigsman@myrskyla.fi

Toimisto sihteeri

Maarit Ersala-Sgouveakos
040 630 3365
maarit.ersala-sgouveakos@myrskyla.fi

Tekninen työnjohtaja

Jaakko Lapinniemi
044 726 9289
jaakko.lapinniemi@myrskyla.fi

Kiinteistönhoitaja

Juha Vainio
040 866 7036
juha.vainio@myrskyla.fi

Vesihuoltolaitoksen hoitaja

Henry Jarva
0400 207 152
henry.jarva@myrskyla.fi

Kiinteistönhoitaja

Lasse Haaranen
0400 268 829
lasse.haaranen@myrskyla.fi

Kiinteistönhoitaja

Ari Koistinen
040 820 0626
ari.koistinen@myrskyla.fi

 

Huoltomies

Petri Löytty
0400 214 957
petri.loytty@myrskyla.fi

Työajan ulkopuolinen päivystys

040 554 4387
(Päivystys on yhteinen Pukkilan ja Myrskylän alueella)