Tekniset palvelut

Liikenneturvallisuus

Myrskylän kunta on laatinut yhteistyössä Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY), Liikenneturvan ja poliisin kanssa liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelman laatiminen aloitettiin keväällä ja se saatiin päätökseen loppuvuodesta 2018.

Kartoituksen yhteydessä kunta ja ELY- keskus laativat liikenneympäristön toimenpideohjelman, jonka kohtia lähdetään toteuttamaan vuoden 2019 aikana.

Liikenneturvallisuussuunnitelma, Työn esittelykalvo

 

 

Kunnan asukkaiden mielipiteet

Kunnan asukkaat vastasivat kyselyyn, jossa kartoitettiin asuin- ja liikenneympäristön liikenneturvallisuutta.

Kyselyyn saatuja vastauksia hyödynnettiin osana liikenneturvallisuussuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on luoda Myrskylässä liikkumisesta turvallista ja miellyttävää.

Viisi eniten turvattomuuden tunnetta aiheuttavaa kohtaa liikenteessä oli kuntalaisten mielestä liian suuret tilannenopeudet, hankalat tai turvattomat risteykset, turvaton tienylityspaikka, jokin muu ongelma kuten huonossa kunnossa oleva tie tai huono näkyvyys tielle kasvillisuuden takia, sekä puuttuva kävely- tai pyörätieylitys.

Tilastoiden mukaan suurin osa kunnassa tapahtuneista liikenneonnettomuuksista sijoittuu taajama-alueen ulkopuolella ja tällöin yleisin syy on tieltä suistuminen.

Asukaskyselyn esittelykalvot

Onnettomuustarkastelu

Visio, tavoitteet ja painotukset

Liikenneturvallisuustyö

Rakennetaan turvallinen ja viihtyisä kunta

Liikenneturvallisuusvisiossa kunta tarjoaa turvallisen ja terveellisen liikenneympäristön, jossa ihmiset voivat liikkua monipuolisesti eri kulkutapoja hyödyntäen, eikä kenenkään tarvitsisi kokea liikkumista Myrskylässä turvattomaksi sekä liikkuminen kehittyisi kestävämpään suuntaan arjen viisaiden liikkumisvalintojen myötä.

Toimenpidekartta

Toimenpidelista