Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän yhteinen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö hoitaa rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja maa-ainesasioiden tehtävät vuoden 2006 alusta lähtien.

Päättävänä viranomaisena toimii yhteinen rakennusvalvonta- ja ympäristöjaosto (10 jäsentä), jossa Myrskylän kunnan edustajina toimivat Henrik Sjölund ja Hannele Käenaho-Virtala, kunnanhallituksen edustajana Tuukka Jordberg.

Askolan kunnan rakennusvalvonta

Rakennustarkastaja
Matti Männikkö
puh. 0400 415 083 (puhelinpäivystys: ti ja to klo 12-14)
matti.mannikko@askola.fi
Ensisijaisesti ajanvarauksella ja kk ensimmäisenä perjantaina klo 9-11 Myrskylän kunnanvirastolla

Palvelualuejohtaja
Esko Halmesmäki
puh. 0400 775 527
esko.halmesmaki@askola.fi 

KÄYTTÖMAKSUT

Rakennusvalvonnan taksat 1.3.2019 alkaen

Rakennusvalvontamaksut ovat Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymät ja voimassa toistaiseksi. Lisätietoja taksoista saa rakennusvalvonnasta, puh. 040 7109 107.

Sähköinen asiointi

Askolan kunnan rakennusvalvonta on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän alueella.

Luvat ja ilmoitukset tulee tehdä Lupapisteen kautta.

Ympäristönsuojelu

Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän yhteinen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö hoitaa rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja maa-ainesasioiden tehtävät vuoden 2006 alusta lähtien.

Päättävänä viranomaisena toimii yhteinen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelujaosto (10 jäsentä), jossa Myrskylän kunnan edustajina toimivat Henrik Sjölund ja Hannele Käenaho-Virtala, kunnanhallituksen edustajana Tuukka Jordberg.

Jaoston alaisuudessa viranhaltijoina toimivat ympäristönsuojelusihteerit Laura Tudeer ja Minna Isokallio. Ympäristönsuojelusihteerit valmistelevat mm. ympäristönsuojelu- ja maa-ainesasiat lautakunnan päätettäviksi.

Askolan Kunta: Ympäristönsuojelu

Sähköinen asiointi
Askolan kunnan ympäristönsuojelu on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän alueella.

Lupahakemukset ja ilmoitukset tulee ensisijaisesti tehdä Lupapisteen kautta.

Myrskylässä päivystää ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio
0400 500 244, minna.isokallio@askola.fi

Ympäristösuojelusihteeri on pääsääntöisesti tavattavissa Myrskylän kunnanvirastolla kk ensimmäinen maanantai klo 8.30-11 (ajanvaraus).

Ympäristönsuojelusihteerit ovat tavattavissa Askolassa maanantaisin ja perjantaisin. Tapaamiselle on parasta varata aika (myös päivystysaikoina), jos haluaa varmistaa että viranhaltija on paikalla.