Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän yhteinen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö hoitaa rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja maa-ainesasioiden tehtävät vuoden 2006 alusta lähtien.

Päättävänä viranomaisena toimii yhteinen rakennusvalvonta- ja ympäristöjaosto (10 jäsentä), jossa Myrskylän kunnan edustajina toimivat Henrik Sjölund ja Hannele Käenaho-Virtala, kunnanhallituksen edustajana Tuukka Jordberg.

Askolan kunnan rakennusvalvonta

Ensisijaiset yhteydenotot:

rakennusvalvonta@askola.fi

Rakennustarkastaja
Tommi Jalonen
puh. 040 710 9243
tommi.jalonen@askola.fi

Tavattavissa Myrskylän kunnanvirastolla vain ajanvarauksella

Rakennustarkastaja
Matti Männikkö
puh. 0400 415 083
matti.mannikko@askola.fi

Tavattavissa Myrskylän kunnanvirastolla vain ajanvarauksella.

Lupasihteeri
Pia Lindeman
puh. 040-710 9107
pia.lindeman@askola.fi

Tavattavissa Myrskylän kunnanvirastolla vain ajanvarauksella

KÄYTTÖMAKSUT

Rakennusvalvonnan taksat 1.3.2019 alkaen

Rakennusvalvontamaksut ovat Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymät ja voimassa toistaiseksi. Lisätietoja taksoista saa rakennusvalvonnasta, puh. 040 7109 107.

Sähköinen asiointi

Askolan kunnan rakennusvalvonta on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän alueella.

Luvat ja ilmoitukset tulee tehdä Lupapisteen kautta.

Ympäristönsuojelu

Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän yhteinen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö hoitaa rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja maa-ainesasioiden tehtävät vuoden 2006 alusta lähtien.

Päättävänä viranomaisena toimii yhteinen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelujaosto (10 jäsentä), jossa Myrskylän kunnan edustajina toimivat Henrik Sjölund ja Hannele Käenaho-Virtala, kunnanhallituksen edustajana Tuukka Jordberg.

Jaoston alaisuudessa viranhaltijoina toimivat ympäristönsuojelusihteerit Laura Tudeer ja Minna Isokallio. Ympäristönsuojelusihteerit valmistelevat mm. ympäristönsuojelu- ja maa-ainesasiat lautakunnan päätettäviksi.

Ensisijaiset yhteydenotot:

ymparistonsuojelu@askola.fi

Ympäristönsuojelusihteeri
Laura Tudeer
puh. 040-763 9420
Laura.tudeer@askola.fi

Ympäristönsuojelusihteeri
Minna Isokallio
puh. 0400-500 244
minna.isokallio@askola.fi

Ympäristönsuojelusihteerit tavattavissa kunnanvirastolla vain ajanvarauksella.

Sähköinen asiointi
Askolan kunnan ympäristönsuojelu on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän alueella.

Lupahakemukset ja ilmoitukset tulee ensisijaisesti tehdä Lupapisteen kautta.