Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän yhteinen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö hoitaa rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja maa-ainesasioiden tehtävät vuoden 2006 alusta lähtien.

Päättävänä viranomaisena toimii yhteinen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelulautakunta (10 jäsentä), jossa Myrskylän kunnan edustajina toimivat Jari Rantanen ja Niina Perttola, kunnanhallituksen edustajana Henrik Sjölund.

Lautakunnan alaisuudessa viranhaltijoina toimivat ympäristönsuojelusihteerit Laura Tudeer ja Minna Isokallio. Ympäristönsuojelusihteerit valmistelevat mm. ympäristönsuojelu- ja maa-ainesasiat lautakunnan päätettäviksi.

Askolan Kunta: Ympäristönsuojelu

Sähköinen asiointi
Askolan kunnan ympäristönsuojelu on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän alueella.

Lupahakemukset ja ilmoitukset tulee ensisijaisesti tehdä Lupapisteen kautta.

Myrskylässä päivystää ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio
0400 500 244, minna.isokallio@askola.fi

Ympäristösuojelusihteeri on pääsääntöisesti tavattavissa Myrskylän kunnanvirastolla kk ensimmäinen maanantai klo 8.30-11 (ajanvaraus).

Ympäristönsuojelusihteerit ovat tavattavissa myös Askolassa maanantaisin ja perjantaisin. Tapaamiselle on parasta varata aika (myös päivystysaikoina), jos haluaa varmistaa että viranhaltija on paikalla.