Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma on (LAPE) on valtakunnallinen kärkihanki. Sen pyrkimyksenä on palvelujärjestelmän yhtenäistäminen lapsi- ja perhelähtöiseksi. Muutosohjelman myötä kaikkiin ennaltaehkäiseviin ja yhteisiin palveluihin ja varhaiseen tukeen kiinnitetään huomiota. Tavoitteena on lapsille ja lapsiperheille palvelujärjestelmä, joka tarjoaa tarpeenmukaisia palvelua oikea-aikaisesti koko Suomessa.

Myrskylä on mukana osana Päijät-Hämeen LAPE-työryhmää. Kyseiseen työryhmään kuuluu edustajia kunnista, järjestöistä, seurakunnasta ja yksityisiä toimijoita sekä tutkijoita ja kehittäjiä.

Päijät-Hämeessä toimi vuosina 2017-2019 Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä-hanke. Tämän hankkeen pyrkimyksenä oli lapsi- ja perhepalvelujen uudistaminen. Sen keskeisenä kriteerinä on, että kyseiset palvelut vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin huomioiden lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki.

Tällä maakunnallisella hankkeella oli neljä tavoitetta:

LAPE-hankekauden jälkeen on muodostettu maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.

Linkki

Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä loppuraportin ja perhekeskuspilotoinnin raportit löydät täältä; https://www.huomisenhyvinvointia.fi/aineisto/

Päijät-Hämeessä jatketaan asian edistämistä siten, että maakunnallisen LAPE-ohjaustyöryhmän toiminta päättyi ja tilalle on muodostettu LAPE-yhteistyöryhmä. Tähän yhteistyöryhmään kuuluu edustajia kaikista Päijät-Hämeen kunnista sekä Myrskylän ja Pukkilan edustajat, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimialajohdon edustajat sekä edustajat järjestöistä, oppilaitoksista ja seurakunnista. Operatiivisesta johtamisesta vastaa perhekeskuksen johtotiimi. Tiimiin kuuluvat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän lapsi – ja perhepalvelujen johtotiimi sekä kuntien sivistystoimenjohdon, järjestöjen ja seurakuntien edustus. Lisäksi käytännöstä vastaa kolme perhekeskusvastaavaa ja perhekeskuskoordinaattori.

Tavoitteena on ottaa käyttöön alueellinen perhekeskusmalli, johon yhdistetään palvelut verkostomaiseksi kokonaisuudeksi. Tässä mallissa eri alojen ammattilaiset kootaan tekemään työtä yhteiselle alueelle. Vuoden 2019 alusta perhekeskusmallin koordinaatiovastuu on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY). LAPE-yhteistyöryhmän tehtävänä on maakunnallisen perhekeskusmallin johtamisen tukeminen sekä strategisten linjausten tekeminen kohdistuen lasten, nuorten ja perheiden palveluihin.