Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö

Myrskylään perustetaan neljän tuulen mallin mukaisen ehkäisevän työn monialainen työryhmä.

Neljän tuulen malli ensisijaisesti edistää asiakkaan hyvinvointia ja terveyttä. Toiminnalla ehkäistään lähisuhdeväkivaltaa, päihteistä ja rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja sekä edistetään mielenterveyttä. Ilmiöiden syntysyiden ja vaikutusten ymmärretään olevan yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoisia.

Ehkäisevä työ on osa kaikenikäisten kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Keskeistä on päihteiden käytön tai muun riippuvuuden varhainen puheeksi otto, ongelmakäytön tunnistaminen ja tuen pariin ohjaaminen.

Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä ja vähentää mielenterveyteen kohdistuvia uhkia. Mielenterveystyöhön kuuluvat mielenterveyttä edistävä työ, mielenterveyden häiriöiden ehkäisy ja hoito sekä sosiaalihuollon mielenterveystyö.

Ehkäisevän työn tavoitteena on myös rakentaa asiakkaan turvallisuutta ja vähentää lähisuhdeväkivaltaa ja lieventää sen seurauksia sekä vahvistaa ammattilaisten lähisuhdeväkivaltatyön osaamista. Se huomioi väkivallan kaikki osapuolet.

Työryhmän puheenjohtajana toimii hyvinvointijohtaja Jaana Keisala ja sihteerinä etsivä nuorisotyöntekijä Nina Kyyhkynen.