Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveydenhoito

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot

Ajanvarauksen yhteydessä tehdään hoidon tarpeen arviointi, jonka perusteella potilaalle annetaan hoito-ohjeita ja tarvittaessa varataan vastaanottoaika hoitajalle tai lääkärille.

Sairauden edellyttämällä kiireellisyydellä Pääsääntöisesti ohjaamme potilaat ensin sairaanhoitajan vastaanotolle.

Sairaanhoitajan vastaanotolla hoidetaan potilas joko itsenäisesti tai yhdessä lääkärin kanssa tai ohjaamalla potilas lääkärin vastaanotolle. Lyhytaikaisiin sairauspoissaoloihin saa todistuksen hoitajan vastaanotolla, jos sairaus sitä edellyttää.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut saadaan Päijät-Sotelta.

Ympäristöterveydenhuolto: