Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämää viikoittaista ohjattua toimintaa, jonka kesto on vähintään 3 kuukautta 1-4 kertaa viikossa. Kuntouttava työtoiminta räätälöidään asiakaskohtaisesti ja henkilön tarpeiden mukaan niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla edistää työelämävalmiuksia, elämänhallintaa ja toimintakykyä. Toiminnan avulla vahvistetaan edellytyksiä työllistymiselle, koulutukseen tai työllistämistä edistäviin palveluihin. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, joka perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta https://thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja Kuntouttava työtoiminta

Marijo Honkonen puh. 044 775 1984, tyollisyyspalvelut@myrskyla.fi