Työllisyys- ja elinkeinopalvelut

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestämää viikoittaista ohjattua toimintaa, jonka kesto on vähintään 3 kuukautta 1-4 kertaa viikossa. Kuntouttava työtoiminta räätälöidään asiakaskohtaisesti ja henkilön tarpeiden mukaan niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla edistää työelämävalmiuksia, elämänhallintaa ja toimintakykyä. Toiminnan avulla vahvistetaan edellytyksiä työllistymiselle, koulutukseen tai työllistämistä edistäviin palveluihin. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä työskentelee Toimintakeskus Voimalassa, osoitteessa Virastotie 7 sekä lähialueilla. Muita kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ovat esim. kunnan tekniset palvelut, kirjasto, seurakunta, Väinölä ja Helmitarha.

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, joka perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta https://thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja

Lisätiedot: sosiaaliohjaaja, p. 040 182 5129