Avustukset

Avustusten hakuaika on päättynyt. Hakemukset käsitellään 17.4.2019 sivistyslautakunnan kokouksessa.

Avustukset on haettavissa 1.3.2019 alkaen. Palauta hakemus liitteineen kunnanvirastoon 29.3.2019 klo 14.00 mennessä. 

Yleiset avustustoiminnan tavoitteet:

Avustuksia suunnataan toimintaan, joka

– edistää kuntalaisten terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia

– kehittää kuntalaisten omaa elinpiiriä

– vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kuntalaisaktiivisuutta sekä turvaa edellä mainittuja toimintoja toteuttavien  järjestöjen toimintaedellytyksiä. 

Avustushakemus yhdistyksille 2019

Avustustoiminnan yleiset periaatteet