Nuoret

Nuorisotyö Myrskylässä

Nuorisolaissa (1285/2016) nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Nuorisotyön tavoite Myrskylässä on toimia kodin ja koulun tukena nuoren kasvulle, taata turvallisia ja viihtyisiä vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia, tukea nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä olla tarvittaessa itsenäistyvän nuoren tukena koulutuksen tai työn ja elämänhallinnan osa-alueilla. Nuorisotyöstä vastaavat nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. Yhteystiedot löydät täältä!

Nuokkutoiminta 

Nuokkuun ovat tervetulleita kaikki Myrskylän alueella vaikuttavat lapset ja nuoret. Eri ikäryhmille on omat toimintakertansa ja aukioloaikansa. Nuokku sijaitsee kunnanviraston vieressä, kirjastoa vastapäätä olevan rivitalon päädyssä, osoitteessa Virastotie 7.

Nuokun toiminnasta vastaa kunnan nuoriso-ohjaaja. Avoimessa Nuokussa voi viettää vapaa-aikaa yhdessä kavereiden kanssa, pelata pelejä, askarrella, tehdä läksyjä, katsella televisiota tai kuunnella musiikkia sekä jutella tietysti ohjaajan kanssa ihan mistä vaan! Nuokkuun saa tuoda omia eväitä ja herkkuja, mutta energiajuomien nauttiminen on Nuokussa kiellettyä.

Pienemmille nuokkulaisille (1.-4.luokkalaiset) on tarjolla kerhomuotoista Nuokkis toimintaa. Nuokkis on suljettua toimintaa jossa tehdään erilaisia asioita eri toimintakerroilla ohjatusti. Nuokkis kerhossa tarjotaan aina alkuun ravitseva välipala, jonka jälkeen aloitetaan muu toiminta. Nuokkiksessa askarrellaan, ulkoillaan, leikitään, liikutaan ja pelaillaan yhdessä. Nuokkiksiin ilmoittaudutaan ennen kauden alkua. Kausimaksu on 50 euroa/lapsi ja sisältää välipalan, vakuutukset sekä materiaalit. 

 

Nuokun toimintakalenteri syksy 3.9.-14.12.2018 (muut ajankohtaiset tapahtumat löydät täältä!):
  • 1.-2.luokkalaisten Nuokkis kerho maanantaisin klo 13.30-15 (ilmoittautuminen vaaditaan)
  • 3.-4.luokkalaisten Nuokkis kerho maanantaisin klo 15.15-16.45 (ilmoittautuminen vaaditaan)
  • 5.-7.luokkalaisten Nuokku tiistaisin klo 15-17 sekä parittomin perjantaisin klo 14.30-17 (avoin Nuokku)
  • 7.luokkalaisista ylöspäin Nuokku tiistaisin klo 17.30-21 sekä parittomien viikkojen perjantaisin klo 17.30-21.30 (avoin Nuokku)
  • 5.luokkalaisista ylöspäin Höntsä-Nuokku maanantaisin Kirkonkylän koululla klo 18-20.30 (avoin höntsäliikuntavuoro)

 

Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyön tavoitteena on tukea koulun yhteisöllisyyttä ja osallistumisen kulttuuria sekä toimia yhteistyössä koulun muiden toimijoiden kanssa oppilaiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Koulunuorisotyöstä Myrskylässä vastaa nuoriso-ohjaaja ja sitä toteutetaan niin ala- kuin yläkoulullakin. Nuoriso-ohjaaja käy viikoittain Kirkonkylän ala-asteella pitkän toimintavälitunnin ajan vetämässä oppilaille yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa ja osallistuu koulun tarpeiden ja toiveiden mukaan myös muuhun koulupäivän aikana tapahtuvaan toimintaan. Lisäksi nuoriso-ohjaaja on viikottaisin oppilaiden tavattavissa Orimattilan Yhteiskoululla yhdessä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa ja osallistuu yläkoululla järjestettäviin tapahtumiin, ryhmäytyksiin, palavereihin ja yhteisölliseen oppilashuoltoon sovittaessa. 

 

Etsivä nuorisotyö

Mietityttääkö jokin elämäntilanteessasi?

Ei se mitään, selvitellään yhdessä ja mennään vaikka kahville! Sovitaan sinulle mieleinen tapaamispaikka. Ota yhteyttä etsivään nuorisotyöhön, kun:

  • kaipaat tukea elämäntilanteessasi
  • tulevaisuudensuunnitelmasi ovat epäselvät ja työelämä tai opiskelupaikka mietityttää
  • et saa selvää palveluiden tai lomakkeiden viidakosta
  • mietit tarvitsetko terveyden ja hyvinvoinnin palveluita
  • kaipaisit tekemistä tai harrastuksia vapaa-ajalle

Etsivä nuorisotyö tarjoaa tukea alle 30-vuotiaille myrskyläläisille, jotka eivät ole tällä hetkellä opiskelemassa tai töissä, sekä niille, jotka muuten toivoisivat elämäänsä muutosta. Tapaamiset ovat aina vapaaehtoisia ja luottamuksellisia, eivätkä sido nuorta mihinkään. Etsivä nuorisotyöntekijä ja nuori yhdessä kartoittavat nuoren elämäntilanteen ja tukitarpeet.

Ota yhteyttä etsivään:

Sirja Westman
p. 044 7064 559 /myös whatsapp
Facebook: Myrskylän Etsivä Nuorisotyöntekijä Sirja
Instagram: etsiva_sirja

 

Nuorisovaltuusto

Kuntalaki (410/2015) velvoittaa kunnanhallituksen asettamaan kuntaan nuorisovaltuuston tai vastaavan nuorten vaikuttajaryhmän ja huolehtimaan sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Myrskylässä nuorisovaltuuston toiminnasta ja ohjauksesta vastaa nuoriso-ohjaaja. Nuoriso-ohjaaja toimii nuorisovaltuuston ulkopuolisena asiantuntijana, tukena ja ohjaajana yhdessä valtuustokummin kanssa sekä on aina mukana nuorisovaltuuston kokouksissa ja toiminnassa. Valtuustokummi on kunnanvaltuuston keskuudestaan valitsema nuorisovaltuuston tukihenkilö, joka voi tarvittaessa ottaa osaa nuorisovaltuuston kokouksiin joko halutessaan tai kutsutusti. 

Myrskylän Nuorisovaltuuston kokoonpano vuodelle 2018:

Rantasalmi Katariina, pj.
Laine Ronja, varapj.
Kyyhkynen Aada, siht.
Rautakoski Eveliina
Suurnäkki Katja
Tallila Robin
Åhl Tiia

Edustukset kunnanvaltuustossa, lautakunnissa ja muualla:

Kunnanvaltuusto: Katariina Rantasalmi, varalla Ronja Laine
Sivistyslautakunta: Tiia Åhl, varalla Robin Tallila
Tekninen lautakunta: Ronja Laine, varalla Katja Suurnäkki
Uudenmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto: Robin Tallila, varalla Tiia Åhl

Nuorisovaltuusto edustaa myrskyläläisiä nuoria ja heidän näkemyksiään kuntaa koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto ottaa tarvittaessa kantaa nuoria koskeviin asioihin sekä pyydettäessä valmistelee nuorten puolesta lausuntoja kunnan päätöksenteon tueksi . Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajan kunnan eri lautakuntiin ja työryhmiin. Nuorisovaltuuston pöytäkirjat ja ajankohtainen esityslista löytyvät täältä.

Myrskylän nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton 13-22-vuotiaista myrskyläläisistä nuorista koostuva paikallinen vaikuttajaryhmä. Edustajat valitaan joulukuussa aina vuodeksi kerrallaan. Nuorisovaltuusto kokoontuu vuoden aikana 10 kertaa (kerran kuussa poislukien kesä- ja heinäkuu). Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, lautakunta- ja työryhmäedustukset sekä edustajan manuun eli maakunnalliseen nuorisovaltuustoon.