Nuoret

Nuorisotyö Myrskylässä

Nuorisolaissa (1285/2016) nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Nuorisotyön tavoite Myrskylässä on toimia kodin ja koulun tukena nuoren kasvulle, taata turvallisia ja viihtyisiä vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia, tukea nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä olla tarvittaessa itsenäistyvän nuoren tukena koulutuksen tai työn ja elämänhallinnan osa-alueilla. Nuorisotyöstä vastaavat nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. Yhteystiedot löydät täältä!

Nuorisotila Nuokku 

Nuokkuun ovat tervetulleita kaikki myrskyläläiset lapset ja nuoret eskari-ikäisistä ylöspäin. Eri ikäryhmille on omat toimintakertansa ja aukioloaikansa.

  • Alkunuokku on jaettu kahteen ryhmään: eskarit-1.lk. ja  2.-3.lk.
  • Jatkonuokku 4.-6.lk.
  • Nuokku 7lk. ->
  • PRONuokku K-16

Ajantasaiset aukioloajat löytyvät alta. Nuokun toiminnasta vastaa kunnan nuoriso-ohjaaja.Nuokussa voi viettää vapaa-aikaa yhdessä kavereiden kanssa, pelata pelejä, askarrella, muovailla, piirtää, leikkiä, tehdä läksyjä, katsella televisiota tai elokuvia sekä jutella tietysti ohjaajan kanssa ihan mistä vaan! Pienillä nuokkulaisilla (alakoululaiset) on mahdollisuus maksulliseen välipalaan omina nuokkuaikoinaan. Välipalan hinta on 1 euro/lapsi. Maksun voi suorittaa joko käteisellä nuoriso-ohjaajalle Nuokkuun tullessaan tai sitten lapselle voi käydä ostamassa 10 kerran välipalapassin kunnan virastolta tai sovitusti Nuokusta sen aukioloaikoina. Välipalapassin voit maksaa myös kortilla. Kaikkiin Nuokkuihin saa tuoda myös omia eväitä. Eväitä voi tarvittaessa lämmittää mikrossa ja säilyttää jääkaapissa. PRONuokkutoiminta on yli 16-vuotiaille nuorille kerran kuukaudessa, vaihtelevan ohjelman mukaan. PRONuokku toiminnasta vastaa kunnan etsivä nuorisotyöntekijä.

Nuokun toimintakalenteri syksy 30.10.-1.12.2017:
  • ALKUNUOKKU eskarit-1.lk. maanantai klo 13.30-17 / 2.-3.lk. keskiviikko klo 13.30-17
  • JATKONUOKKU 4.-6.lk. torstai klo 14-17 / parillisten viikkojen perjantai klo 15-17
  • NUOKKU 7.lk. -> maanantai ja tiistai klo 17.30-20.30 /parillisten viikkojen perjantai ja lauantai klo 17-21

Vuoden 2018 kevään Nuokkuaikataulut päivittyvät tähän vielä joulukuun aikana! Nuokut starttaavat loppiaisen jälkeen! 

 

Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyön tavoitteena on tukea koulun yhteisöllisyyttä ja osallistumisen kulttuuria sekä toimia yhteistyössä koulun muiden toimijoiden kanssa oppilaiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Koulunuorisotyöstä Myrskylässä vastaa nuoriso-ohjaaja ja sitä toteutetaan niin ala- kuin yläkoulullakin. Nuoriso-ohjaaja käy tiistaisin Kirkonkylän ala-asteella pitkän toimintavälitunnin ajan vetämässä oppilaille yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa ja osallistuu koulun tarpeiden ja toiveiden mukaan myös muuhun koulupäivän aikana tapahtuvaan toimintaan sovittaessa. Lisäksi nuoriso-ohjaaja on oppilaiden tavattavissa Orimattilan Yhteiskoululla vuoroviikoin keskiviikkoisin ja torstaisin klo 11-13.05. Myös etsivä nuorisotyöntekijä on tavattavissa Orimattilan Yhteiskoululla aina tiistaisin klo 11-13.05.

 Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on nuorisolain (1285/2016) velvoittamaa työtä, jonka tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa olevia nuoria sekä auttaa heitä tarvitsemiensa tukien ja palveluiden piiriin. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Myrskylässä etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa 16-29-vuotiaat nuoret, jotka ovat jääneet työn tai koulutuksen ulkopuolelle tai tarvitsevat muutoin elämänhallinnallista tukea. Etsivä nuorisotyöntekijä ja nuori yhdessä kartoittavat nuoren elämäntilanteen ja tukitarpeet. Etsivä nuorisotyö auttaa nuorta aina tarpeen mukaan. Etsivä nuorisotyöntekijä on vaitiolovelvollinen ja puolueeton asiantuntija, jonka puoleen voi matalalla kynnyksellä kääntyä missä tahansa asiassa. Etsivän nuorisotyöntekijän voit tavata ilman ajanvarausta! Etsivän nuorisotyöntekijän yhteystiedot löytyy vapaa-aikatoimen yhteystiedoista vapaa-aikatoimen yhteystiedoista.

Nuorisovaltuusto

Uuden nuorisovaltuuston tiedotus- ja valintailta kaudelle 2018 pidetään Nuokulla maanantaina 18.12.2017 klo 18-20! Tervetuloa kaikki nuorisovaltuustotoiminnasta kiinnostuneet myrskyläläiset 13-22-vuotiaat nuoret!! Tapahtumainfoa tästä!

Kuntalaki (410/2015) velvoittaa kunnanhallituksen asettamaan kuntaan nuorisovaltuuston tai vastaavan nuorten vaikuttajaryhmän ja huolehtimaan sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Myrskylässä nuorisovaltuuston toiminnasta ja ohjauksesta vastaa nuoriso-ohjaaja.

Myrskylän Nuorisovaltuusto 2016-2017:

Puheenjohtaja Vilma Pietilä, varapuheenjohtaja Milla Asikainen, sihteeri Katariina Rantasalmi, Sini Metso, Kia Mälkiä, Kauko Tamminen ja Tessa Virtanen.

Nuorisovaltuusto edustaa myrskyläläisiä nuoria ja heidän näkemyksiään kuntaa koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto ottaa tarvittaessa kantaa nuoria koskeviin asioihin sekä pyydettäessä valmistelee nuorten puolesta lausuntoja kunnan päätöksenteon tueksi . Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajan kunnan eri lautakuntiin ja työryhmiin. Nuorisovaltuuston pöytäkirjat ja ajankohtainen esityslista löytyvät täältä.

Myrskylän nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton 13-22-vuotiaista myrskyläläisistä nuorista koostuva paikallinen vaikuttajaryhmä. Edustajat valitaan joulukuussa aina vuodeksi kerrallaan. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin sekä lautakunta- ja työryhmäedustukset. Nuoriso-ohjaaja toimii nuorisovaltuuston ulkopuolisena asiantuntijana, tukena ja ohjaajana.