Nuoret

Nuorisotyö Myrskylässä

Nuorisolaissa (1285/2016) nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Nuorisotyön tavoite Myrskylässä on toimia kodin ja koulun tukena nuoren kasvulle, taata turvallisia ja viihtyisiä vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia, tukea nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä olla tarvittaessa itsenäistyvän nuoren tukena koulutuksen tai työn ja elämänhallinnan osa-alueilla. Nuorisotyöstä vastaavat nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. Yhteystiedot löydät täältä! Katso lisää etsivästä nuorisotyöstä täällä.

Nuokkutoiminta 

Nuokkutoiminta on tarkoitettu Myrskylän alueella vaikuttaville kouluikäisille lapsille ja nuorille. Eri ikäryhmille on omat toimintakertansa ja aukioloaikansa. Nuokku sijaitsee kunnanviraston vieressä, kirjastoa vastapäätä olevan rivitalon päädyssä, osoitteessa Virastotie 7.

Nuokun toiminnasta vastaa kunnan nuoriso-ohjaaja. Avoimessa Nuokussa voi viettää vapaa-aikaa yhdessä kavereiden kanssa, pelata pelejä, askarrella, tehdä läksyjä, katsella televisiota tai kuunnella musiikkia sekä jutella tietysti ohjaajan kanssa ihan mistä vaan! Nuokkuun saa tuoda omia eväitä ja herkkuja, mutta energiajuomien nauttiminen on Nuokussa kiellettyä.

Pienemmille nuokkulaisille (1.-4.luokkalaiset) on tarjolla kerhomuotoista Nuokkis toimintaa. Nuokkis on suljettua toimintaa jossa tehdään erilaisia asioita eri toimintakerroilla ohjatusti. Nuokkis kerhossa tarjotaan aina alkuun ravitseva välipala, jonka jälkeen aloitetaan muu toiminta. Nuokkiksessa askarrellaan, ulkoillaan, leikitään, liikutaan ja pelaillaan yhdessä. Nuokkiksiin ilmoittaudutaan ennen kauden alkua. Kausimaksu (syyskuun alusta toukokuun loppuun) on 50 euroa/lapsi ja sisältää välipalan, vakuutukset sekä materiaalit. Mikäli lapsi osallistuu vain syksyn tai kevään osalta, hinta on 25 euroa.

 

Nuokun toimintakalenteri kevät 7.1.-24.5.2019 (muut ajankohtaiset tapahtumat löydät täältä!):
  • 1.-2.luokkalaisten Nuokkis kerho maanantaisin klo 13.30-15 (ilmoittautuminen vaaditaan)
  • 3.-4.luokkalaisten Nuokkis kerho maanantaisin klo 15.15-16.45 (ilmoittautuminen vaaditaan)
  • 3.-5.luokkalaisten avoin Nuokku keskiviikkoisin ja torstaisin klo 15-17 
  • 6.luokkalaisista ylöspäin avoin Nuokku parillisten viikkojen tiistaisin klo 17-21, joka keskiviikko ja torstai klo 17-21 sekä parittomien viikkojen perjantaisin klo 16-22
  • 1.-4.luokkalaisille avoin höntsäliikuntavuoro  tiistaisin Kirkonkylän koululla klo 16-17. Ohjaaja toimii kunnan liikunnanohjaaja.
  • 5.luokkalaisista ylöspäin avoimet höntsäliikuntavuorot maanantaisin Kirkonkylän koululla klo 18-19 (palloton liikunta) ja klo 19-20 (pallopelejä). Ohjaajana toimii kunnan liikunnanohjaaja.
  • Alakouluikäisille Junnulavista kunnan liikunnanohjaajan vetämänä Kirkonkylän koululla tiistaisin klo 17-17.45. Junnulavis on alakouluikäisille suunnattu liikuntamuoto joka perustuu jumpan ja tanssin välimuotoon.

 

Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyön tavoitteena on tukea koulun yhteisöllisyyttä ja osallistumisen kulttuuria sekä toimia yhteistyössä koulun muiden toimijoiden kanssa oppilaiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Koulunuorisotyöstä Myrskylässä vastaa nuoriso-ohjaaja ja sitä toteutetaan niin ala- kuin yläkoulullakin. Nuoriso-ohjaaja käy viikoittain Kirkonkylän ala-asteella pitkän toimintavälitunnin ajan vetämässä oppilaille yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa ja osallistuu koulun tarpeiden ja toiveiden mukaan myös muuhun koulupäivän aikana tapahtuvaan toimintaan. Lisäksi nuoriso-ohjaaja on viikottaisin oppilaiden tavattavissa Orimattilan Yhteiskoululla yhdessä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa ja osallistuu yläkoululla järjestettäviin tapahtumiin, ryhmäytyksiin, palavereihin ja yhteisölliseen oppilashuoltoon sovittaessa. 

 

Nuorisovaltuusto

Kuntalaki (410/2015) velvoittaa kunnanhallituksen asettamaan kuntaan nuorisovaltuuston tai vastaavan nuorten vaikuttajaryhmän ja huolehtimaan sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Myrskylässä nuorisovaltuuston toiminnasta ja ohjauksesta vastaa nuoriso-ohjaaja. Nuoriso-ohjaaja toimii nuorisovaltuuston ulkopuolisena asiantuntijana, tukena ja ohjaajana yhdessä valtuustokummin kanssa sekä on aina mukana nuorisovaltuuston kokouksissa ja toiminnassa. Valtuustokummi on kunnanvaltuuston keskuudestaan valitsema nuorisovaltuuston tukihenkilö, joka voi tarvittaessa ottaa osaa nuorisovaltuuston kokouksiin joko halutessaan tai kutsutusti. 

Myrskylän Nuorisovaltuuston kokoonpano vuodelle 2019 (valittu 7.12.2018):

Rantasalmi Katariina
Laine Ronja
Rautakoski Eveliina
Suurnäkki Katja
Tallila Robin
Åhl Tiia
Högström Sanni
Mäkelä Juho
Luukkonen Jonna
Tuuli Timi

Edustukset kunnanvaltuustossa, lautakunnissa ja muualla (valitaan järjestäytymiskokouksessa 25.1.2019):

Kunnanvaltuusto: 
Sivistyslautakunta: 
Tekninen lautakunta: 
Uudenmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto: 
Liikenneturvallisuustyöryhmä:
Alakoulun nuorisovaltuustokummi:

Nuorisovaltuusto edustaa myrskyläläisiä nuoria ja heidän näkemyksiään kuntaa koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto ottaa tarvittaessa kantaa nuoria koskeviin asioihin sekä pyydettäessä valmistelee nuorten puolesta lausuntoja kunnan päätöksenteon tueksi . Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajan kunnan eri lautakuntiin ja työryhmiin. Nuorisovaltuuston pöytäkirjat ja ajankohtainen esityslista löytyvät täältä.

Myrskylän nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton 13-22-vuotiaista myrskyläläisistä nuorista koostuva paikallinen vaikuttajaryhmä. Edustajat valitaan joulukuussa aina vuodeksi kerrallaan. Nuorisovaltuusto kokoontuu vuoden aikana 10 kertaa (kerran kuussa poislukien kesä- ja heinäkuu). Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, lautakunta- ja työryhmäedustukset sekä edustajan manuun eli maakunnalliseen nuorisovaltuustoon.