Nuoret

Nuorisotyö Myrskylässä

Nuorisolaissa (1285/2016) nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Nuorisotyön tavoite Myrskylässä on toimia kodin ja koulun tukena nuoren kasvulle, taata turvallisia ja viihtyisiä vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia, tukea nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä olla tarvittaessa itsenäistyvän nuoren tukena koulutuksen tai työn ja elämänhallinnan osa-alueilla. Nuorisotyöstä vastaavat nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. Yhteystiedot löydät täältä! Katso lisää etsivästä nuorisotyöstä täällä.

Nuokkutoiminta 

Nuokkutoiminta on tarkoitettu Myrskylän alueella vaikuttaville kouluikäisille lapsille ja nuorille. Nuokun avoimet ovet ovat auki 3.-5.luokkalaisille kaksi kertaa viikossa ja 6.luokkalaisista ylöspäin kolme kertaa viikossa. Pienemmille nuokkulaisille (eskari-2.luokkalaiset) on tarjolla kerhomuotoista toimintaa, josta mainostetaan erikseen Wilman kautta. 

Nuokun yhteystiedot:
Myrskylän Nuokku
Virastotie 7 (kirjastoa vastapäätä, rivitalon päätyhuoneisto)
0447922467
Facebook: Myrskylän Nuokku

Nuokun toiminnasta vastaa kunnan nuoriso-ohjaaja. Avointen ovien Nuokussa voi viettää vapaa-aikaa yhdessä kavereiden kanssa, pelata pelejä, askarrella, tehdä läksyjä, katsella elokuvia tai kuunnella musiikkia sekä jutella tietysti ohjaajan kanssa ihan mistä vaan! Nuokkuun saa tuoda omia eväitä ja herkkuja, mutta energiajuomien nauttiminen on Nuokussa kiellettyä niin isoilta kuin pieniltä.

 

Nuokkukortti

Nuokkuun tullessaan alle 18-vuotiaalle nuorelle annetaan yhteystietolomake, joka viedään kotiin huoltajan täytettäväksi. Palautettua yhteystietolomaketta vastaan nuori saa Nuokkukortin. Nuokkukortilla saa alennuksia paikallisten toimijoiden palveluista ja/tai tuotteista. Alla lista nuoria tukevista yrityksistä. Mikäli sinulla on yritys joka haluaa tukea nuoria, voit olla yhteydessä nuoriso-ohjaajaan. Nuokkukortti on voimassa siihen vuoteen saakka, kun nuori täyttää 18-vuotta.

Annikan Beauty -10% kaikista palveluista
FotoTiNooa -15% kuvauksista

Nuokun avoimet ovet syksy 3.9.-13.12.2019 (arkipyhinä suljettu, koulujen loma-aikojen ohjelma ilmoitetaan erikseen)

muut ajankohtaiset tapahtumat löydät täältä!

Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyön tavoitteena on tukea koulun yhteisöllisyyttä ja osallistumisen kulttuuria sekä toimia yhteistyössä koulun muiden toimijoiden kanssa oppilaiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Koulunuorisotyöstä Myrskylässä vastaa nuoriso-ohjaaja ja sitä toteutetaan niin ala- kuin yläkoulullakin. Nuoriso-ohjaaja käy viikoittain Kirkonkylän ala-asteella pitkän toimintavälitunnin ajan vetämässä oppilaille yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa ja osallistuu koulun tarpeiden ja toiveiden mukaan myös muuhun koulupäivän aikana tapahtuvaan toimintaan. Lisäksi nuoriso-ohjaaja on viikottaisin oppilaiden tavattavissa Orimattilan Yhteiskoululla yhdessä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa. Nuoriso-ohjaaja ja/tai etsivä nuorisotyöntekijä osallistuvat ala- ja yläkoululla järjestettäviin tapahtumiin, ryhmäytyksiin, palavereihin ja yhteisölliseen oppilashuoltoon sovittaessa tarpeen mukaan. 

Lukuvuoden 2019-2020 koulunuorisotyön vakiokäynnit:
Kirkonkylän ala-aste tiistaisin 11.50-12.30 (pitkä välitunti), Luokkataisto
Orimattilan Yhteiskoulu keskiviikkoisin 11-13 (ruoka- ja toimintavälitunnit), koulunuorisotyön päivystys

Nuorisovaltuusto

Kuntalaki (410/2015) velvoittaa kunnanhallituksen asettamaan kuntaan nuorisovaltuuston tai vastaavan nuorten vaikuttajaryhmän ja huolehtimaan sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Myrskylässä nuorisovaltuuston toiminnasta ja ohjauksesta vastaa nuoriso-ohjaaja. Nuoriso-ohjaaja toimii nuorisovaltuuston ulkopuolisena asiantuntijana, tukena ja ohjaajana yhdessä valtuustokummin kanssa sekä on aina mukana nuorisovaltuuston kokouksissa ja toiminnassa. Valtuustokummi on kunnanvaltuuston keskuudestaan valitsema nuorisovaltuuston tukihenkilö, joka voi tarvittaessa ottaa osaa nuorisovaltuuston kokouksiin joko halutessaan tai kutsutusti. Nuorisovaltuuston valtuustokummiksi on valittu kausille 2018-2019 kunnanvaltuutettu Tuomas Kauppinen.

Myrskylän Nuorisovaltuuston kokoonpano vuodelle 2019:

Rantasalmi Katariina, pj.
Suurnäkki Katja, varapj. (8.8.2019 alkaen)
Laine Ronja (varapj. 7.8.2019 saakka)
Luukkonen Jonna (siht. 7.8.2019 saakka)
Högström Sanni
Mäkelä Juho
Rautakoski Eveliina

Tallila Robin
Tuuli Timi
Åhl Tiia

Nuorisovaltuuston ulkopuolisena sihteerinä toimii 8.8.2019 alkaen nuorisovaltuuston ohjaaja Mona Virta.

Edustukset kunnanvaltuustossa, lautakunnissa ja muualla (valitaan järjestäytymiskokouksessa 25.1.2019):

Kunnanvaltuusto: Katariina Rantasalmi, varalla Ronja Laine (varalla Katja Suurnäkki 8.8.2019 alkaen)
Sivistyslautakunta: Tiia Åhl, varalla Katja Suurnäkki
Tekninen lautakunta: Sanni Högström, varalla Ronja Laine (varalla Katariina Rantasalmi 8.8.2019 alkaen)
Uudenmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto: Katariina Rantasalmi, varalla Tiia Åhl
Liikenneturvallisuustyöryhmä: Katariina Rantasalmi, varalla Ronja Laine (varalla Timi Tuuli 8.8.2019 alkaen)
Alakoulun nuorisovaltuustokummi: Katja Suurnäkki
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto: Katariina Rantasalmi, varalla Ronja Laine (varalla Tiia Åhl 8.8.2019 alkaen)

Nuorisovaltuusto edustaa myrskyläläisiä nuoria ja heidän näkemyksiään kuntaa koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto ottaa tarvittaessa kantaa nuoria koskeviin asioihin sekä pyydettäessä valmistelee nuorten puolesta lausuntoja kunnan päätöksenteon tueksi . Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajan kunnan eri lautakuntiin ja työryhmiin. Nuorisovaltuuston pöytäkirjat löytyvät täältä.

Myrskylän nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton 13-22-vuotiaista myrskyläläisistä nuorista koostuva paikallinen vaikuttajaryhmä. Edustajat valitaan joulukuussa aina vuodeksi kerrallaan. Nuorisovaltuusto kokoontuu vuoden aikana 10 kertaa (kerran kuussa poislukien kesä- ja heinäkuu). Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, lautakunta- ja työryhmäedustukset sekä edustajan manuun eli maakunnalliseen nuorisovaltuustoon.