Nuoret

Nuorisotyö Myrskylässä

Nuorisolaissa (1285/2016) nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Nuorisotyön tavoite Myrskylässä on toimia kodin ja koulun tukena nuoren kasvulle, taata turvallisia ja viihtyisiä vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia, tukea nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä olla tarvittaessa itsenäistyvän nuoren tukena koulutuksen tai työn ja elämänhallinnan osa-alueilla. Nuorisotyöstä vastaavat nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. Yhteystiedot löydät täältä!

Nuorisotila Nuokku 

Nuokkuun ovat tervetulleita kaikki myrskyläläiset lapset ja nuoret 1.luokkalaisesta ylöspäin. Nuokku sijaitsee kunnanviraston vieressä, kirjastoa vastapäätä olevan rivitalon päädyssä, osoitteessa Virastotie 7! 

Eri ikäryhmille on omat toimintakertansa ja aukioloaikansa.

  • Alkunuokku 1.-2.lk
  • Jatkonuokku 3.-6.lk.
  • Nuokku 7lk. ->
  • PRONuokku K-16

Ajantasaiset aukioloajat löytyvät alta. Nuokun toiminnasta vastaa kunnan nuoriso-ohjaaja.Nuokussa voi viettää vapaa-aikaa yhdessä kavereiden kanssa, pelata pelejä, askarrella, muovailla, piirtää, leikkiä, tehdä läksyjä, katsella televisiota tai elokuvia sekä jutella tietysti ohjaajan kanssa ihan mistä vaan! Pienillä nuokkulaisilla (alakoululaiset) on mahdollisuus maksulliseen välipalaan omina nuokkuaikoinaan. Välipalan hinta on 1 euro/lapsi. Maksun voi suorittaa käteisellä (sovitusti myös pankkikortilla) nuoriso-ohjaajalle Nuokkuun tai kunnanvirastolle. Kaikkiin Nuokkuihin saa tuoda myös omia eväitä. Eväitä voi tarvittaessa lämmittää mikrossa ja säilyttää jääkaapissa. PRONuokkutoiminta on yli 16-vuotiaille nuorille ja siitä ilmoitetaan aina erikseen, toimintaa on vaihtelevan ohjelman mukaan. PRONuokku toiminnasta vastaa kunnan etsivä nuorisotyöntekijä.

Nuokun toimintakalenteri kevät 8.1.-17.5.2018 (muut ajankohtaiset tapahtumat löydät täältä!):
  • ALKUNUOKKU 1.-2.lk. maanantai klo 13.30-17 
  • JATKONUOKKU 3.-6.lk. keskiviikko ja torstai klo 14-17 
  • NUOKKU 7.lk. -> tiistai ja torstai klo 17.30-20.30 sekä perjantai klo 17-21

 

Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyön tavoitteena on tukea koulun yhteisöllisyyttä ja osallistumisen kulttuuria sekä toimia yhteistyössä koulun muiden toimijoiden kanssa oppilaiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Koulunuorisotyöstä Myrskylässä vastaa nuoriso-ohjaaja ja sitä toteutetaan niin ala- kuin yläkoulullakin. Nuoriso-ohjaaja käy maanantaisin Kirkonkylän ala-asteella pitkän toimintavälitunnin ajan vetämässä oppilaille yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa ja osallistuu koulun tarpeiden ja toiveiden mukaan myös muuhun koulupäivän aikana tapahtuvaan toimintaan sovittaessa. Lisäksi nuoriso-ohjaaja on oppilaiden tavattavissa Orimattilan Yhteiskoululla torstaisin klo 11-13.05. 

 Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa alle 29 -vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella, tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin, ja auttaa nuorta eteenpäin niihin palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa.

Myrskylässä etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa 15-29-vuotiaat nuoret, jotka ovat jääneet työn tai koulutuksen ulkopuolelle tai tarvitsevat muutoin elämänhallinnallista tukea. Etsivä nuorisotyöntekijä ja nuori yhdessä kartoittavat nuoren elämäntilanteen ja tukitarpeet.

Etsivä nuorisotyöntekijä on tavattavissa ilman ajanvarausta toukokuu-kesäkuu joka perjantai Nuokulla (Virastotie7) klo 12.00-14.00. Etsivän nuorisotyöntekijän yhteystiedot löytyvät vapaa-aikatoimen yhteystiedoista vapaa-aikatoimen yhteystiedoista.

Nuorisovaltuusto

Kuntalaki (410/2015) velvoittaa kunnanhallituksen asettamaan kuntaan nuorisovaltuuston tai vastaavan nuorten vaikuttajaryhmän ja huolehtimaan sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Myrskylässä nuorisovaltuuston toiminnasta ja ohjauksesta vastaa nuoriso-ohjaaja. Nuoriso-ohjaaja toimii nuorisovaltuuston ulkopuolisena asiantuntijana, tukena ja ohjaajana sekä on aina mukana nuorisovaltuuston kokouksissa.

Myrskylän Nuorisovaltuuston kokoonpano vuodelle 2018:

Rantasalmi Katariina, pj.

Laine Ronja, varapj.

Kyyhkynen Aada, siht.

Rautakoski Eveliina

Suurnäkki Katja

Tallila Robin

Åhl Tiia

 

Edustukset kunnanvaltuustossa, lautakunnissa ja muualla:

Kunnanvaltuusto: Katariina Rantasalmi, varalla Ronja Laine

Sivistyslautakunta: Tiia Åhl, varalla Robin Tallila

Tekninen lautakunta: Ronja Laine, varalla Katja Suurnäkki

Uudenmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto: Robin Tallila, varalla Tiia Åhl

 

Nuorisovaltuusto edustaa myrskyläläisiä nuoria ja heidän näkemyksiään kuntaa koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto ottaa tarvittaessa kantaa nuoria koskeviin asioihin sekä pyydettäessä valmistelee nuorten puolesta lausuntoja kunnan päätöksenteon tueksi . Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajan kunnan eri lautakuntiin ja työryhmiin. Nuorisovaltuuston pöytäkirjat ja ajankohtainen esityslista löytyvät täältä.

Myrskylän nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton 13-22-vuotiaista myrskyläläisistä nuorista koostuva paikallinen vaikuttajaryhmä. Edustajat valitaan joulukuussa aina vuodeksi kerrallaan. Nuorisovaltuusto kokoontuu vuoden aikana 10 kertaa (kerran kuussa poislukien kesä- ja heinäkuu). Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, lautakunta- ja työryhmäedustukset sekä edustajan Manuun eli maakunnalliseen nuorisovaltuustoon.