Kirjat kotiin – kirjaston kotipalvelu

Kirjaston kotipalvelu on tarkoitettu myrskyläläisille, jotka eivät korkean iän, sairauden, vamman tai liikuntaesteen takia pääse itse kirjastoon. Sopimus palvelusta voidaan tehdä myös lyhyemmäksi aikaa, esimerkiksi sairausloman ajaksi.

Kirjastovirkailija tekee alkuhaastattelun, jossa kerrotaan palvelusta ja kartoitetaan asiakkaan lukutottumuksia ja –toiveita. Kirjasto toimittaa asiakkaalle valitun aineiston sovittuna päivänä noin kerran kuukaudessa. Myös naapuri, tuttava tai omainen voi noutaa kirjakassin kirjastosta asiakkaalle. Kotipalveluasiakkaan käytössä on Helle-kirjastokimpan monipuolinen kokoelma: kirjat, lehdet, äänikirjat, elokuvat ja musiikkiäänitteet.

Kirjasto huolehtii lainojen uusimisesta, eikä asiakkailta peritä myöhästymismaksuja.

Palvelu on asiakkaalle maksuton. 

Kysy lisää käymällä kirjastossa, soittamalla 040-1812020 tai lähettämällä sähköpostia anne.vilminko@myrskyla.fi