Antalet coronavirusfall har ökat betydligt – Lokala och regionala åtgärder är nu avgörande

Antalet coronavirusfall har ökat betydligt – Lokala och regionala åtgärder är nu avgörande

 

Under den senaste månaden har antalet nya coronavirusfall ökat betydligt i Finland. Antalet patienter som får sjukhusvård har mer än fördubblats jämfört med situationen i slutet av september.

Var och en kan genom sitt eget agerande bromsa spridningen av coronaviruset. Lokala och regionala åtgärder är nu avgörande.

Se THLs pressmeddelanden.