Hyrebostäder

HYRESBOSTÄDER:

http://www.kas.fi/

KAS hyresbostäder/ hyrning
tel. 09-3154 9631 (telefontid kl. 12-15)
e-mail: riitta.vuokraus@kas.fi
www.kas.fi

Elektronisk bostadsansökan
Skrivbar bostadsansökan

Kommunen äger ca 51 st uthyrbara bostäder varav 34 stycken är åldringsbostäder. Största delen av bostäderna är i 1-våningsradhus med egen, liten gårdsplan. Som hyresgaranti uppbärs ett belopp som motsvarar två månaders hyra. Ingen garanti uppbärs för bostäder avsedda för åldringar.