Beslutsfattande

Kommunens invånare väljer vid kommunalvalet vart fjärde år kommunfullmäktige, som innehar den högsta beslutandemakten i kommunen. Fullmäktige har 17 medlemmar och den väljer medlemmarna i kommunstyrelsen och nämnderna.

Följande partier är representerade i fullmäktige:

Centern i Finland: 9 representanter
Samlingspartiet: 3 representanter
Svenska folkpartiet: 2 represantanter
Finlands Socialdemokratiska Parti: 1 represant
Sannfinländarna: 1 represant
Gröna Förbundet: 1 represant

Fullmäktiges medlemmar 2017 – 2021

Forsman Kristian (CENT), ordf.
Kaharintie 35, 07600 Myrskylä
puh. 040 532 7355
kforsman2009(at)hotmail.com

Salminen Jussi (SAML), I viceordf.
Papinpolku 1, 07600 Myrskylä
puh. 040 524 4299
yusa81(at)gmail.com

Fabritius Niko (CENT)
Soidinsuontie 13, 07600 Myrskylä
puh. 040 968 3588
faba102(at)hotmail.com

Hava Eeva (GRÖNA)
Järvenojantie 33, 07600 Myrskylä
puh. 050 494 9864
eeva_hava(at)hotmail.com

Helenius Bror (SANNF)
Proolinkuja 14, 07690 Kankkila
puh. 0400 949 213
bror.helenius(at)pp.inet.fi

Henriksson Aki (CENT)
aki.henriksson(at)gmail.com

Kauppinen Tuomas (CENT)
Oikopolku 1 B 5, 07600 Myrskylä
puh. 044 059 6555
tuomas.kauppinen(at)orimattila.fi

Leps Lilia (CENT)
puh. 0400 932 871
lilli.leps(at)myrskylansavu.com

Lindgren Satu (SAML)
puh. 050 516 6356

Lindgren Sten (SFP)
Koskenkyläntie 809, 07600 Myrskylä
puh. 040 754 2232
sten_lindgren(at)hotmail.com

Lindqvist Mika (CENT)
Muuntajantie 2, 07600 Myrskylä
puh. 050 561 9630, 050 327 4975
mika.lindqvist(at)keuda.fi

Mårtenson Jesse (SFP)
Lillåvägen 22, 07890 Mickelspiltom
puh. 040 773 4453
jesse.martenson(at)gmail.com

Nieminen Elmeri (CENT)
puh. 040 552 4060
elmeri.nieminen(at)live.com

Rantanen Jari (SDP)

Sjölund Henrik (CENT)
Arolantie 54, 07600 Myrskylä
puh. 040 583 9306
henrik.sjolund(at)pp.inet.fi

Sjölund Kaj (SAML)
Arolantie 67, 07600 Myrskylä
puh. 0400 711 446
kaj.sjolund(at)ppt.inet.fi

Uljas Sirkku (CENT)
Antaksentie 1, 07600 Myrskylä
puh. 041 504 2051
sirkku.uljas(at)gmail.com

Suppleanter

Sannfinländarna r.p. (SANNF)
1. Käenaho-Virtala Hannele
2. Saarinen Mervi

Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (SFP)
1. Fabritius Mikaela
2. Antman Boris

Samlingspartiet r.p. (SAML)
1. Vesanen Jorma
2. Panu Jukka
3. Lähdemäki Marja

Centern i Finland r.p. (CENT)
1. Kepenek Ulla
2. Lindfors Ari

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens administration och ekonomi samt för beredning, verkställande av fullmäktiges beslut samt övervakning av beslutens laglighet. Kommunstyrelsen har sju medlemmar. Kommundirektören fungerar som föredragande i kommunstyrelsen. Förvaltningsdirektören ansvarar för ärendens beredning och verkställighet i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens medlemmar 2019-2021

Nieminen Elmeri CENT ordförande
Mårtenson Jesse SFP viceordf.
Rantanen Jari SDP medlem
Kauppinen Tuomas CENT medlem
Leps Lilia CENT medlem
Lindgren Satu SAML medlem
Uljas Sirkku CENT medlem

 

Nämnderna och sektionerna

Revisionsnämnd  
Medlem Suppleant
ordf. Lindqvist Mika Fabritius Markku
viceordf. Lindgren Sten Antman Boris
medl. Heinonen Rita Mynttinen-Peisala Soili
medl. Piskula Miia Forssell Esa
medl. Panu Jukka Helske Marjut
Centralvalnämnd  
Medlem Suppleant
ordf. Kantola Arja Kaikkonen Paula
viceordf. Panu Jukka Manns Esme
medl. Antman Boris Wickström Kristian
medl. Mäenpää Eva Bergman Yngve
medl. Forsman Rolf Rantanen Jari
Utbildningsnämnd  
Medlem Suppleant
ordf. Kauppinen Tuomas Kauppinen Sari
viceordf. Hava Eeva Sainio Tiina
medl. Fabritius Mikaela Antman Robert
medl. Fabritius Niko Fabritius Markku
medl. Westman Salla Helske Marjut
medl. Henriksson Aki Heinonen Rita
medl. Lähdemäki Marja Salminen Jussi
medl. Sjölund Henrik Sjöblom Roger
Bibliotekssektion  
Medlem Suppleant
ordf. Kauppinen Tuomas Henriksson Aki
viceordf. Kalliokivi Markus Laaksonen Paula
medl. Hava Eeva Weckman Tuulikki
medl. Ollila Taru Loijas Jyrki
Finskspråkiga skolsektion  
Medlem Suppleant
ordf. Hava Eeva Fabritius Niko
viceordf. Kauppinen Tuomas Henriksson Aki
medl. Lähdemäki Marja Westman Salla
Svenskspråkiga skolsektion  
Medlem Suppleant
ordf. Fabritius Mikaela Mårtenson Jesse
viceordf. Antman Robert Antman Linda
medl. Petas Heidi Stenfors Susanne
Tekniska nämnden (Mörskom och Pukkila)  
Medlem Suppleant
ordf. Uljas Sirkku Lindfors Ari
viceordf. Ahola Juha Eskola Päivi
medl. Pirhonen Matti Seppälä Esa
medl. Helenius Bror Käenaho-Virtala Hannele
medl. Kepenek Ulla Fabritius Niko
medl. Koivulammi Satu Tuomisto Anssi
medl. Leino Anja Sajomaa Lennu
medl. Vesanen Jorma Westman Salla

Tingsrättens nämndemän
Medlem
Helske Marjut
Antman Boris

Fastighetsförrättningarnas förtroendemän
Medlem
Fabritius Markku
Hava Eeva
Kuokkanen Raila
Lindqvist Mika
Mårtenson Jesse
Mårtenson Kim
Nieminen Elmeri
Sjölund Hannele