Förvaltning

Invånarinitiativ

Kommuninvånarna har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet.

Initiativtagarna skall informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ.

Du kan lägga fram ditt invånarinitiativ via webbtjänsten för invånarinitiativ.

Du kan också skicka ditt kommuninvånarinitiativ till e-post kunta@myrskyla.fi  eller address Ämbetsvägen 5, 07600 MÖRSKOM.