Förslag till områden med betydande översvämningsrisk i Nyland samt framtagningav plan för hantering av översvämningsriskerna och miljörapport

Antalet coronavirusfall har ökat betydligt – Lokala och regionala åtgärder är nu avgörande

  Under den senaste månaden har antalet nya coronavirusfall ökat betydligt i Finland. Antalet patienter som får sjukhusvård har mer än fördubblats jämfört med situationen i slutet av september. Var och en kan genom sitt eget agerande bromsa spridningen av coronaviruset. Lokala och regionala åtgärder är nu avgörande. Se THLs pressmeddelanden. […]

Läs mer… from Antalet coronavirusfall har ökat betydligt – Lokala och regionala åtgärder är nu avgörande