Antalet coronavirusfall har ökat betydligt – Lokala och regionala åtgärder är nu avgörande

Antalet coronavirusfall har ökat betydligt – Lokala och regionala åtgärder är nu avgörande

  Under den senaste månaden har antalet nya coronavirusfall ökat betydligt i Finland. Antalet patienter som får sjukhusvård har mer än fördubblats jämfört med situationen i slutet av september. Var och en kan genom sitt eget agerande bromsa spridningen av coronaviruset. Lokala och regionala åtgärder är nu avgörande. Se THLs pressmeddelanden. […]

Läs mer

Att undvika myndighetens karantärbeslut är obligatorisk

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) kan den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar bestämma att en person som har insjuknat i en allmänfarlig smittsam sjukdom ska hållas i karantän. Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En del infektionssjukdomar kan smitta redan innan de egentliga symptomen visar sig. Genom karantän förhindrar […]

Läs mer

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia