Kommunkansliet är stängt fredagen 5.2.2021

Hur, var och när rör vi oss? Den nationella resvaneundersökningen kartlägger vår mobilitet hela det kommande året

Den nationella resvaneundersökningen pågår igen. Undersökningen, som i årtionden regelbundet kartlagt våra mobilitetsvanor, har förnyats och ger oss ännu bättre information om hur aktuella fenomen syns i vår vardag såväl lokalt som nationellt. I år har fler än 90 000 personer bosatta i Finland bjudits in till undersökningen. Den nationella resvaneundersökningen kartlägger de genomsnittliga mobilitetsvanorna […]

Läs mer

UTVECKLINGEN AV KYRKTRÄSKETS OMRÅDE I MÖRSKOM FORTSÄTTER – NYA PLANER UPPGJORDA PÅ BASEN AV ENKÄTEN

I september 2020 svarade kommuninvånarna på en enkät gällande Kyrkträsket, träskets betydelse, vattenkvalitet, träskets tillstånd och förändringar i faunan, önskemål och framtidsutsikter samt viljan att delta i förbättringen av träskets tillstånd. Av de 125 som svarade fick man viktig information om hur kommuninvånarna ser Kyrkträsket och vilka åtgärder de önskar. Kyrkträsket har stor betydelse för […]

Läs mer

Information om coronaläget i Mörskom kommun

Som bakgrund: Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ansvarar för riksomfattande åtgärdsrekommendationer gällande coronavirusbekämpning. I sitt arbete hör ministeriet sakkunnigt institut, Institutet för hälsa och välfärd (THL), som också informerar om det riksomfattande epidemiläget på sina hemsidor. Den egentliga åtgärdsmakten, enligt lagen om smittosamma sjukdomar, innehar Regionförvaltningsverken (AVI) på olika håll i landet. De lokala åtgärderna förverkligas via […]

Läs mer

Antalet coronavirusfall har ökat betydligt – Lokala och regionala åtgärder är nu avgörande

  Under den senaste månaden har antalet nya coronavirusfall ökat betydligt i Finland. Antalet patienter som får sjukhusvård har mer än fördubblats jämfört med situationen i slutet av september. Var och en kan genom sitt eget agerande bromsa spridningen av coronaviruset. Lokala och regionala åtgärder är nu avgörande. Se THLs pressmeddelanden. […]

Läs mer

Enkät gällande Kyrkträsket, dess användning och hur bra invånare i Mörskom, sommargäster och träskets användare känner till det

Svara på enkäten 21.-30.9.2020 https://webropol.com/s/kyselykirkkojarvesta2020 I biblioteket i Mörskom adr. Ämbetsvägen 5 finns karta över Kyrkträsket. Du har möjlighet att berätta din favoritplats och märka platsen på kartan. Enkätens bakgrund I den nyligen uppdaterade vardagstrygga kommunstrategin i Mörskom lyfte kommuninvånarna fram Vardagsmotionen som en av fyra tyngdpunktsområden vid kommunens utveckling. Grundidén för det här tyngdpunktsområdet […]

Läs mer

Är din vardag trygg på Östra Nyland? Svara på enkäten för att påverka saken!

Är din vardag trygg på Östra Nyland? Svara på enkäten för att påverka saken! I Östra Nyland förverkligar man igen säkerhetsenkäten som är riktad åt invånarna. Enkäten är öppen 14.9-4.10.2020. Genom enkäten kartlägger man hur trygga invånarna upplever sin vardag och hur de upplever att man kan påverka tryggheten med olika åtgärder.   Enkäten förverkligas […]

Läs mer

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia