Kommunkansliet är stängt 28.6-1.8.2021

Kommunkansliet är stängt 28.6-1.8.2021

Kommunkansliet i Mörskom är stängt under tiden 28.6 – 1.8.2021 Telefondejour: Tekniska byrån: 28.6-13.7 under tjänstetid tel. 040 524 4147, övriga tider tel. 040 554 4387 14.7-20.7 under tjänstetid och övriga tider tel. 040 554 4387 21.7-30.7 under tjänstetid tel. 040 524 4147, övriga tider tel. 040 554 4387 Byggnadsinspektion: 6.7-23.7 tel. 0400 415 083 7.7-30.7 tel. 040 710 9243 Miljövården: […]

Läs mer

Mörskom kommuns uppdaterade information om coronaläget 1.6.2021 | Sjukdomslägen har blivit bättre men området ännu i spridningsskede. Man har lindrat sammankomstbegränsningarna från början av juni, lättnader också gällande ungdomarnas hobby- och lägerverksamhet.

Som bakgrund Trots sitt läge i Nyland, hör Mörskom kommun till Päijät-Häme välfärdssamkommunenens sjukvårdsdistrikt (P-HHYKY). Epidemiläget i Mörskom tolkas alltså inte som en del av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUC). P-HHYKY informerar om epidemiläget på sin egna SIDOR och beslutar, om det på dess område råder epidemiläge på basnivå, accelererande eller spridningsskede. Mörskom kommun tillämpar anvisningar enligt […]

Läs mer

12.4.2021 uppdaterad coronalägesrapport för Mörskom kommun | Rekommendationer och restriktioner gäller i huvudsak till slutet av april, huvudbefolkningens vaccinationer torde starta i maj

Som bakgrund: Trots sitt geografiska läge i Nyland, hör Mörskom kommun till Päijät-Häme välfärdssamkommunenens sjukvårdsdistrikt (P-HHYKY). Epidemiläget i Mörskom tolkas alltså inte som en del av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUC). P-HHYKY informerar om epidemiläget på sin egen sida och beslutar, om det på dess område råder epidemiläge på basnivå, accelererande eller spridningsskede. Mörskom kommun tillämpar anvisningar […]

Läs mer

Hur, var och när rör vi oss? Den nationella resvaneundersökningen kartlägger vår mobilitet hela det kommande året

Den nationella resvaneundersökningen pågår igen. Undersökningen, som i årtionden regelbundet kartlagt våra mobilitetsvanor, har förnyats och ger oss ännu bättre information om hur aktuella fenomen syns i vår vardag såväl lokalt som nationellt. I år har fler än 90 000 personer bosatta i Finland bjudits in till undersökningen. Den nationella resvaneundersökningen kartlägger de genomsnittliga mobilitetsvanorna […]

Läs mer

UTVECKLINGEN AV KYRKTRÄSKETS OMRÅDE I MÖRSKOM FORTSÄTTER – NYA PLANER UPPGJORDA PÅ BASEN AV ENKÄTEN

I september 2020 svarade kommuninvånarna på en enkät gällande Kyrkträsket, träskets betydelse, vattenkvalitet, träskets tillstånd och förändringar i faunan, önskemål och framtidsutsikter samt viljan att delta i förbättringen av träskets tillstånd. Av de 125 som svarade fick man viktig information om hur kommuninvånarna ser Kyrkträsket och vilka åtgärder de önskar. Kyrkträsket har stor betydelse för […]

Läs mer

Information om coronaläget i Mörskom kommun

Som bakgrund: Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ansvarar för riksomfattande åtgärdsrekommendationer gällande coronavirusbekämpning. I sitt arbete hör ministeriet sakkunnigt institut, Institutet för hälsa och välfärd (THL), som också informerar om det riksomfattande epidemiläget på sina hemsidor. Den egentliga åtgärdsmakten, enligt lagen om smittosamma sjukdomar, innehar Regionförvaltningsverken (AVI) på olika håll i landet. De lokala åtgärderna förverkligas via […]

Läs mer

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia