Kontaktuppgifter

Faktureringsadresser

Faktureringsadresser fr.o.m 24.5.2017:

E-faktureringsadresser:
Operatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029
Kommun: 003702032823100
Vattenförsörjningsverk: 003702032823200

Pappersfaktureringsadresser:
Kommun: Mörskom kommun, 003702032823100, PB 299, 02066 DOCUSCAN
Vattenförsörjningsverk: 
Mörskom kommun/Vattentjänstverk, 003702032823200,
PB 299, 02066 DOCUSCAN

Sarastia kundservice
tel. 020 6399 400