Kommunkansliet är stängt 27.6-31.7.2022

Kommunkansliet är stängt 27.6-31.7.2022

Kommunkansliet i Mörskom är stängt under tiden 27.6 – 31.7.2022

Telefondejour:

Tekniska byrån:
27.6-4.7. under tjänstetid tel. 040 524 4147, övriga tider tel. 040 554 4387
5.7-10.7. under tjänstetid tel. 044 726 9289, övriga tider tel. 040 554 4387
11.7-17.7 under tjänstetid och övriga tider tel. 040 554 4387
18.7-31.7 under tjänstetid tel. 044 726 9289, övriga tider tel. 040 554 4387

Byggnadsinspektion:
28.6 och 30.6 kl. 12-14 tel. 0400 415 083
4.7-31.7 ingen dejour

Miljövården:
27.6-1.7. tel. 0400 500 244
4.7-31.7 ingen dejour

Lantbruksbyrå: tel. 040 720 9934

Mörskom 22.6.2022
Kommunstyrelsen