Arbets- och näringsministeriets kungörelse

Arbets- och näringsministeriets kungörelse

Ansökan om drifttillstånd för kärnkraftverket i Lovisa och ansökan om drifttillstånd för slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall i Lovisa, kungörelse