Byggnads- och miljöskyddsenhet, kungörelse

Byggnads- och miljöskyddsenhet, kungörelse

Uppdatering av miljöskyddsföreskrifter:

Det är möjligt att framföra skriftliga åsikter om miljöskyddsföreskrifterna. Eventuella skriftliga åsikter ska skickas via respons (link) eller per post till adressen Ympäristönsuojeluyksikkö, Askolantie 28, 07500 Askola senast 21.12.2022.