Kommunalvalet år 2021

Kommunalvalet år 2021

KOMMUNALVALET I MÖRSKOM KOMMUN

Kommunalvalet år 2021 förrättas söndagen den 18 april 2021 kl. 9.00 – 20.00.

Hemmaröstning

Röstberättigad person, vars förmåga att röra sig är i den mån begränsad, att han/hon inte kan ta sig till röstningsstället utan orimliga svårigheter, har rätt att på förhand rösta hemma i den kommun som i röstningsregistret är märkt som hemkommun för personen. Under vissa förutsättningar får närståendevårdaren rösta i samband med den vårdades hemmaröstning.

Hemröstningen förrättas den 7.4.–13.4.2021. Personen som vill rösta hemma, bör meddela om detta senast tisdagen den 6.4.2021 kl. 16.00 till centralvalnämnden i Mörskom.

Förhandsröstning

Förhandsröstningen förrättas 7.4.–13.4.2021. Som röstningsplats fungerar kommunkansliet i Mörskom, som är öppet för förhandsröstningen enligt följande:

–                     onsdag – torsdag, måndag – tisdag          kl. 9.00 – 16.00
–                     fredag                                                             kl. 9.00 – 14.30
–                     lördag – söndag                                            kl. 10.00 – 14.00

Anstaltsröstning

Valbestyrelsen anordnar förhandsröstning på Mörskom Grupphem Väinölä.

Egentlig valförrättning

Den egentliga valförrättningen sker söndagen den 18.4.2021 kl. 9.00 – 20.00 på kommunkansliet i Mörskom.

Röstaren är vid behov skyldig att bevisa sin identitet vid förhandsröstningen åt valfunktionären och under egentliga valförrättningen åt valnämnden.

Sammanställning av kandidatlistor

Sammanställningen av kandidatlistor som uppgjorts för kommunalvalet publiceras 22.3.2021 på kommunens anslagstavla och kommunens hemsida. Den finns att få på kommunkansliet och den delas ut till alla hushåll i Mörskom i samband med denna kungörelse.

 Mörskom 24.2.2021

Centralvalnämnden i Mörskom kommun
Ämbetsvägen 5, 07600 Mörskom
Tfn (019) 510 850 (växel) eller 040 746 0626, vaalit@myrskyla.fi

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia