Vattentjänstverket i Mörskom kommun ansöker om beslut att placera en vattentjänstlinje

Vattentjänstverket i Mörskom kommun ansöker om beslut att placera en vattentjänstlinje

Mörskom kommun ger de berörda parterna tillfälle att ge en förklaring till ansökan om placeringstillstånd i enlighet med 161 § i markanvändnings- och bygglagen: