Kungörelse, Arbets- och näringsministeriet

Kungörelse, Arbets- och näringsministeriet

Miljökonsekvensbeskrivning för kärnkraftverket i Lovisa är till påseende.

Tillgång till miljökonsekvensbeskrivningen:
Konsekvensbeskrivningen har publicerats den 6 september 2021 på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen https://tem.fi/sv/lovisa-mkb-beskrivning. Beskrivningen finns tillgänglig på webbplatsen hela den tid som bedömningsförfarandet pågår.

Kungörelse