Kungörelse, Nylands NTM-centralen

Kungörelse, Nylands NTM-centralen

Ärende: Meddelande om offentlig kungörelse 

Kungörelsens innehåll: till kännedom samt möjlighet att ge sin åsikt om förslagen till förvaltningsplanerna för Nyland för åren 2022-2027. Kommunerna i Nyland hör huvudsakligen till Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde men vissa kommuner hör delvis också till Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde (Högfors stad, Lojo stad, och Raseborgs stad).

Den offentliga kungörelsen finns till påseende 2.11.2020 – 14.5.2021 på NTM-centralens webbsidor på adressen http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset 

Kungörelsen publiceras 2.11.2020. Dro UUDELY/11528/2020.

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia