Lahtisregions avfallshanteringsföreskrifterna fr.o.m 1.1.2023