Lahtisregions avfallshanteringsföreskrifterna fr.o.m 1.7.2024