Lovisa skärgårds fiskeförbud

Lovisa skärgårds fiskeförbud

Fiskerienheten i Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral har 12.4.2019 givit beslut om fiskeförbudsområden inom Lovisa skärgårds fiskeriområde, kungörelse