Meddelande om verkställighetsförbud, Nylands förbund