NTM-centralen i Egentliga Finland och miljöministeriet, anmälan om samråd

NTM-centralen i Egentliga Finland och miljöministeriet, anmälan om samråd

NTM-centralen i Egentliga Finland och miljöministeriet ber om respons på samrådsmaterialet 15.12.2023-15.3.2024, kungörelse.

Julkaisu vanhenee: 15.3.2024 23:59