Påverka vatten – väsentliga frågor och arbetsprogram för vattenvården samt miljörapport, till påseende 8.1-9.7.2018

Påverka vatten – väsentliga frågor och arbetsprogram för vattenvården samt miljörapport, till påseende 8.1-9.7.2018

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, kungörelse: “Påverka vattnen – väsentliga frågor och arbetsprogram för vattenvården samt miljörapport”

Remissdokumenten för vattenförvaltningsområdet samt bakgrundsdokument finns till påseende elektroniskt på adressen www.miljo.fi/paverkavatten > vattenvård.

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia