INOM MÖRSKOM KOMMUNS VATTENDISTRIBUTIONSOMRÅDE VATTNET BEHÖVER INTE LÄNGRE KOKOAS MEN HUSHÅLLSVATTNETS KLORBEHANDLING FORTSÄTTER

Kommundirektörerna i östra Nyland har ställt ett gemensamt mål för planeringen av framtidens spårförbindelser

I ett gemensamt ställningstagande vill kommundirektörerna i östra Nyland betona vikten av att man planerar en förlängning av den så kallade flygbanan till Borgå. Kommundirektörerna i östra Nyland har ställt ett gemensamt mål för planeringen av framtidens spårförbindelser. Enligt kommundirektörerna beror hela östra Finlands spårlösningar till stor del på den planerade flygbanan som är en […]

Läs mer… from Kommundirektörerna i östra Nyland har ställt ett gemensamt mål för planeringen av framtidens spårförbindelser