Nyheter

Vattentjänstverk informerar

Klorbehandling av vattnet fortsätter tills vidare, så vattnet kan lukta klor. PHHYKY Hälsoskyddsmyndigheten har avtalats att klorinnehållet i nätverket beräknas gradvis. […]

Läs mer

Befattningen som lärare inom småbarnsfostran

Daghemmet Helmitarha i Mörskom kommun producerar högklassiga och mångsidiga tjänster inom småbarnsfostran i fyra grupper. Vi förverkligar småbarnsfostran i en välkomnande och avspänd miljö där barnen växer och lär sig enligt individuella resurser. Landsbygdsmiljön erbjuder en genuin och naturnära inlärningsmiljö. Vi söker en lärare för småbarnsfostran, för en befattning tillsvidare, från och med 1.8.2019. Behörighetskrav: […]

Läs mer

Tjänsten som direktör för småbarnsfostran

MÖRSKOM KOMMUN lediganslår att sökas TJÄNSTEN SOM DIREKTÖR FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Direktörens, för småbarnsfostran, uppgift är att leda ansvarsområdet för småbarnsfostran och ansvara för ekonomi, personal och administration, inneha uppgiften som daghemsdirektör samt vid behov delta i småbarnsfostrans undervisning. Direktören för småbarnsfostran fungerar också som förman för familjedagvården. Uppgiften förutsätter god kännedom om småbarnsfostran och förmanskunskaper. […]

Läs mer

Europaparlamentsvalet i Mörskom kommun

Europaparlamentsvalet förrättas söndagen den 26 maj 2019 kl. 9.00 – 20.00. Hemmaröstning Röstberättigad person vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, har rätt att i förhand rösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har tecknats som hans eller hennes […]

Läs mer

Kommundirektörerna i östra Nyland har ställt ett gemensamt mål för planeringen av framtidens spårförbindelser

I ett gemensamt ställningstagande vill kommundirektörerna i östra Nyland betona vikten av att man planerar en förlängning av den så kallade flygbanan till Borgå. Kommundirektörerna i östra Nyland har ställt ett gemensamt mål för planeringen av framtidens spårförbindelser. Enligt kommundirektörerna beror hela östra Finlands spårlösningar till stor del på den planerade flygbanan som är en […]

Läs mer

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia