Nyheter

Svara och påverka i vilken riktning vi utvecklar Mörskom! Kommunstrategienkät är öppen!

Kommunens olika funktioner och tjänster bygger på kommuninvånarna och tjänsternas förbrukare. Kommuninvånarna har den bästa sakkännedomen för att bedöma hemkommunens framtid. Som representanter för kommuninvånarna har man vid kommunalvalet valt 17 fullmäktige som beslutsfattare. Det viktigaste dokumentet för fullmäktige gällande kommunens ledning är den lagstadgade kommunstrategin på basen av vilken man beslutar om tyngdpunktsområden för […]

Läs mer

Kommunkansliet är stängt 1-26.7.2019

Kommunkansliet i Mörskom är stängt under tiden 1.7 – 26.7.2019  Telefondejour:  Tekniska byrån: 1.7-5.7 under tjänstetid tel. 040 524 4147, övriga tider tel. 040 554 4387  8.7-26.7 under tjänstetid tel. 044 726 9289, övriga tider tel. 040 554 4387  Byggnadsinspektion: 1.7-12.7 tel. 0400 841 151 15.7-26.7 tel. 0400 415 083  Miljövården: 1.7-19.7 ingen dejour 15.7-26.7 tel. 040 763 9420 Områdesarkitekt: ingen dejour  Lantbruksbyrå: tel. […]

Läs mer

Tjänsten som direktör för småbarnsfostran

MÖRSKOM KOMMUN lediganslår på nytt att sökas TJÄNSTEN SOM DIREKTÖR FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Direktörens, för småbarnsfostran, uppgift är att leda ansvarsområdet för småbarnsfostran och ansvara för ekonomi, personal och administration, inneha uppgiften som daghemsdirektör samt vid behov delta i småbarnsfostrans undervisning. Direktören för småbarnsfostran fungerar också som förman för familjedagvården. Uppgiften förutsätter god kännedom om småbarnsfostran […]

Läs mer

Befattningen som lärare inom småbarnsfostran

Daghemmet Helmitarha i Mörskom kommun producerar högklassiga och mångsidiga tjänster inom småbarnsfostran i fyra grupper. Vi förverkligar småbarnsfostran i en välkomnande och avspänd miljö där barnen växer och lär sig enligt individuella resurser. Landsbygdsmiljön erbjuder en genuin och naturnära inlärningsmiljö. Vi söker en lärare för småbarnsfostran, för en befattning tillsvidare, från och med 1.8.2019. Behörighetskrav: […]

Läs mer

Avloppsvattenrådgivnings

Neuvo Itä-Uusimaa -projektets avloppsvattenrådgivnings-tjänst erbjuder opartisk och gratis rådgivning om frågor angående behandlingen av glesbygdens avloppsvatten. Projektet verkställs av Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å inom Borgå, Mäntsälä, Askola, Borgnäs; Mörskom, Pukkila och Sibbo. Du kan vara i kontakt med en rådgivare via telefon eller epost i frågor angående renoveringsbehov av […]

Läs mer

Vattentjänstverk informerar

Klorbehandling av vattnet fortsätter tills vidare, så vattnet kan lukta klor. PHHYKY Hälsoskyddsmyndigheten har avtalats att klorinnehållet i nätverket beräknas gradvis. […]

Läs mer

Kommundirektörerna i östra Nyland har ställt ett gemensamt mål för planeringen av framtidens spårförbindelser

I ett gemensamt ställningstagande vill kommundirektörerna i östra Nyland betona vikten av att man planerar en förlängning av den så kallade flygbanan till Borgå. Kommundirektörerna i östra Nyland har ställt ett gemensamt mål för planeringen av framtidens spårförbindelser. Enligt kommundirektörerna beror hela östra Finlands spårlösningar till stor del på den planerade flygbanan som är en […]

Läs mer

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia