Nyheter

Förslag till betydande översvämningsområde i Nyland

Förslag till betydande översvämningsområde i Nyland samt framtagning av behandlingsplan och miljöredogörelse för översvämingsriskerna, kungörelse Remissdokumenter: Förslag till områden med översvämningsrisk i Nyland Beredning av planen för hantering av översvämningsrisker och miljörapporten: deltagande, information och hörande […]

Läs mer

Påverka vatten – väsentliga frågor och arbetsprogram för vattenvården samt miljörapport, till påseende 8.1-9.7.2018

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, kungörelse: “Påverka vattnen – väsentliga frågor och arbetsprogram för vattenvården samt miljörapport” Remissdokumenten för vattenförvaltningsområdet samt bakgrundsdokument finns till påseende elektroniskt på adressen www.miljo.fi/paverkavatten > vattenvård. […]

Läs mer

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia