Nyheter

Förhöjning av Päijänne-Tavastland avfallstaxas avfallsavgifter

Kungörelse Päijänne-Tavastland avfallsnämnd reserverar möjlighet att påverka ärendet angående Päijänne-Tavastland avfallstaxas avfallsavgifter. Bilagor 1-7 till avfallstaxan hålls offentligt framlagd under tiden 21.10.-2.11.2020 på städers webbplatser. Skriftliga åsikter i fri form inlämnas till: Lahden kaupungin kirjaamo, PL 202, 15101 LAHTI eller kirjaamo@lahti.fi. Åsikten ska rubriceras med “Åsikt om avfallstaxan”. Den ska anföras före den 2.11.2020. Tilläggsuppgifter […]

Läs mer

Antalet coronavirusfall har ökat betydligt – Lokala och regionala åtgärder är nu avgörande

  Under den senaste månaden har antalet nya coronavirusfall ökat betydligt i Finland. Antalet patienter som får sjukhusvård har mer än fördubblats jämfört med situationen i slutet av september. Var och en kan genom sitt eget agerande bromsa spridningen av coronaviruset. Lokala och regionala åtgärder är nu avgörande. Se THLs pressmeddelanden. […]

Läs mer

Att undvika myndighetens karantärbeslut är obligatorisk

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) kan den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar bestämma att en person som har insjuknat i en allmänfarlig smittsam sjukdom ska hållas i karantän. Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En del infektionssjukdomar kan smitta redan innan de egentliga symptomen visar sig. Genom karantän förhindrar […]

Läs mer

Enkät gällande Kyrkträsket, dess användning och hur bra invånare i Mörskom, sommargäster och träskets användare känner till det

Svara på enkäten 21.-30.9.2020 https://webropol.com/s/kyselykirkkojarvesta2020 I biblioteket i Mörskom adr. Ämbetsvägen 5 finns karta över Kyrkträsket. Du har möjlighet att berätta din favoritplats och märka platsen på kartan. Enkätens bakgrund I den nyligen uppdaterade vardagstrygga kommunstrategin i Mörskom lyfte kommuninvånarna fram Vardagsmotionen som en av fyra tyngdpunktsområden vid kommunens utveckling. Grundidén för det här tyngdpunktsområdet […]

Läs mer

Är din vardag trygg på Östra Nyland? Svara på enkäten för att påverka saken!

Är din vardag trygg på Östra Nyland? Svara på enkäten för att påverka saken! I Östra Nyland förverkligar man igen säkerhetsenkäten som är riktad åt invånarna. Enkäten är öppen 14.9-4.10.2020. Genom enkäten kartlägger man hur trygga invånarna upplever sin vardag och hur de upplever att man kan påverka tryggheten med olika åtgärder.   Enkäten förverkligas […]

Läs mer

Mörskom kommun rekommenderas att kommuninnevånare ska ladda Coronablinken

Mörskom kommun rekommenderas att kommuninnevånare ska ladda Coronablinken från https://koronavilkku.fi/. Coronablinken är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om du behöver stöd att ladda eller använda appen, visitera kommunkansliet under öppningstider […]

Läs mer

Vårdlandskapsturné i östra Nyland

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru samt kommunminister Sirpa Paatero besöker östra Nyland den 26 augusti klockan 9–11 och presenterar de planer som finns för förnyandet av social- och hälsovården samt räddningstjänsterna. Tillställningen är för en begränsad grupp som uppmuntras delta på distans. Man kan följa med tillställningen på adressen https://youtu.be/0zXll8aFMrY Ytterligare information: https://soteuudistus.fi/sv/framsida […]

Läs mer

THL rekommenderar ansiktsmask för att skydda andra

THL rekommenderar ansiktsmask för att skydda andra – handtvätt och säkerhetsavstånd är de viktigaste sätten att förebygga coronasmitta. https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/thl-rekommenderar-ansiktsmask-for-att-skydda-andra-handtvatt-och-sakerhetsavstand-ar-de-viktigaste-satten-att-forebygga-coronasmitta?redirect=%2Fsv%2Fweb%2Finfektionssjukdomar-och-vaccinationer […]

Läs mer

MÖRSKOM VOLONTÄRSCOUTERNAS HANDING SKA SLUTAS DEN 30.6.2020

Volontärscouterna på Mörskom kommun har hjälpt riskgrupper under våren. Alla över 70-åriga har blivit kontaktade via telefon och behovet av hjälp har förfrågats. Antal av alla samtal blev drygt 300 st. Scouterna hade ca 2500 st kontakter på affär- och aptekleverans samt matutdelning på Väinölä. Scouternas verksamhet slutar på tisdag den 30.6.2020. Tack för alla, […]

Läs mer

Kommunkansliet är stängt 6-31.7.2020

Kommunkansliet i Mörskom är stängt under tiden 6.7 – 31.7.2020 Telefondejour: Telefonväxeln är stängt: 1.7.2020 och 6-31.7.2020 Tekniska byrån: 6.7-10.7 under tjänstetid tel. 040 524 4147, övriga tider tel. 040 554 4387 13.7-17.7 under tjänstetid och övriga tider tel. 040 554 4387 20.7-31.7 under tjänstetid tel. 044 726 9289, övriga tider tel. 040 554 4387  Byggnadsinspektion: 6.7-17.7 tel. 0400 841 151 20.7-31.7 […]

Läs mer

Flygbanan måste fortsätta mot Borgå – banförbindelse till östra Nyland måste tryggas

Meddelande 27.2.2020 Kommundirektörer i östra Nyland: Flygbanan måste fortsätta mot Borgå – banförbindelse till östra Nyland måste tryggas Östra Nyland som i dagsläget inte har någon bantrafik alls får inte glömmas när framtida banförbindelser planeras, poängterar kommundirektörerna i östra Nyland. Kommundirektörerna förnyade vid kommundirektörsmötet den 24 februari kravet som de redan tidigare har framfört. – […]

Läs mer

Östra Nylands regionråd höll sitt första möte

Östra Nylands regionråd höll sitt första möte måndagen den 23. september i Mörskom. Huvudtema för sammanträdet var särlösningen för social- och hälsovården i Nyland. Regionrådet understöder den kommunbaserade lösningen, där Nyland har fem områden. Regionrådets uppgift är att koordinera och stabilisera den politiska intressebevakningen i Östra Nylands kommuner. Regionrådet består av Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom,  […]

Läs mer

Svara och påverka i vilken riktning vi utvecklar Mörskom! Kommunstrategienkät är öppen!

Kommunens olika funktioner och tjänster bygger på kommuninvånarna och tjänsternas förbrukare. Kommuninvånarna har den bästa sakkännedomen för att bedöma hemkommunens framtid. Som representanter för kommuninvånarna har man vid kommunalvalet valt 17 fullmäktige som beslutsfattare. Det viktigaste dokumentet för fullmäktige gällande kommunens ledning är den lagstadgade kommunstrategin på basen av vilken man beslutar om tyngdpunktsområden för […]

Läs mer

Tjänsten som direktör för småbarnsfostran

MÖRSKOM KOMMUN lediganslår på nytt att sökas TJÄNSTEN SOM DIREKTÖR FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Direktörens, för småbarnsfostran, uppgift är att leda ansvarsområdet för småbarnsfostran och ansvara för ekonomi, personal och administration, inneha uppgiften som daghemsdirektör samt vid behov delta i småbarnsfostrans undervisning. Direktören för småbarnsfostran fungerar också som förman för familjedagvården. Uppgiften förutsätter god kännedom om småbarnsfostran […]

Läs mer

Avloppsvattenrådgivnings

Neuvo Itä-Uusimaa -projektets avloppsvattenrådgivnings-tjänst erbjuder opartisk och gratis rådgivning om frågor angående behandlingen av glesbygdens avloppsvatten. Projektet verkställs av Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å inom Borgå, Mäntsälä, Askola, Borgnäs; Mörskom, Pukkila och Sibbo. Du kan vara i kontakt med en rådgivare via telefon eller epost i frågor angående renoveringsbehov av […]

Läs mer

Vattentjänstverk informerar

Klorbehandling av vattnet fortsätter tills vidare, så vattnet kan lukta klor. PHHYKY Hälsoskyddsmyndigheten har avtalats att klorinnehållet i nätverket beräknas gradvis. […]

Läs mer

Kommundirektörerna i östra Nyland har ställt ett gemensamt mål för planeringen av framtidens spårförbindelser

I ett gemensamt ställningstagande vill kommundirektörerna i östra Nyland betona vikten av att man planerar en förlängning av den så kallade flygbanan till Borgå. Kommundirektörerna i östra Nyland har ställt ett gemensamt mål för planeringen av framtidens spårförbindelser. Enligt kommundirektörerna beror hela östra Finlands spårlösningar till stor del på den planerade flygbanan som är en […]

Läs mer

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia