12.4.2021 uppdaterad coronalägesrapport för Mörskom kommun | Rekommendationer och restriktioner gäller i huvudsak till slutet av april, huvudbefolkningens vaccinationer torde starta i maj

12.4.2021 uppdaterad coronalägesrapport för Mörskom kommun | Rekommendationer och restriktioner gäller i huvudsak till slutet av april, huvudbefolkningens vaccinationer torde starta i maj

Som bakgrund:

Trots sitt geografiska läge i Nyland, hör Mörskom kommun till Päijät-Häme välfärdssamkommunenens sjukvårdsdistrikt (P-HHYKY). Epidemiläget i Mörskom tolkas alltså inte som en del av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUC).

P-HHYKY informerar om epidemiläget på sin egen sida och beslutar, om det på dess område råder epidemiläge på basnivå, accelererande eller spridningsskede. Mörskom kommun tillämpar anvisningar enligt ifrågavarande läge. Åtgärderna i Mörskom leds av ledningsgruppen med kommundirektören som ledare.

Om du misstänker coronavirussmitta eller symptomen i andningsvägar oroar, ring Jourhjälpens nummer 116117.

Du kan också göra en coronasymptomuppskattning på nätsidans omaolo.fi-tjänst. Från tjänsten kan man direkt reservera tid för coronatest. Kom inte till hälsostationen före du har ringt. Jourhjälpens nummer betjänar dygnet runt, alla dagar.

Följ Institutets, för hälsa och välfärd, allmänna anvisningar i din verksamhet.

 • beakta hand- och hostningshygien
 • undvik närkontakt med övriga människor
 • använd ansiktsmask
 • besök test om du känner av även lindriga symptom som kan orsakas av coronavirus

Man rekommenderar att invånarna laddar ned av THL utvecklad Koronavilkku applikation i sina smarttelefoner. Via applikationen får du information om du enligt applikationen har blivit utsatt för coronavirus.

Ladda ned applikationen under adressen https://koronavilkku.fi/.

Det allmänna läget i Mörskom som en del av regionalt läge:

 • DET ALLMÄNNA LÄGET
  • Den regionala coronasamarbetsgruppen har konstaterat att området befinner sig i epidemins spridningsskede fr.o.m. 1.3.
  • Coronaviruset som sprids allmännast på Päijät-Häme välfärdssamkommunens område, på områden där Mörskomborna arbetar och i närkommuner, är dess mutationsversion som uppskattningsvis smittar hälften lättare och orsakar ofta svåra sjukdomssymptom. Mutationsviruset smittar och sprider sig nu starkt speciellt bland unga. Man bör kunna undvika sociala kontakter och möten ännu en stund.
 • VACCINERINGAR
  • Päijät-Häme välfärdssamkommun svarar för vaccineringen av våra invånare. Förbundet fungerar enligt den riksomfattande vaccineringsstrategin, alltså med tankegången hälsovårdspersonal > åldringar > riskgrupper > övrig befolkning. Coronavaccineringarna framskrider enligt tidtabell.
   • Samkommunen uppskattar att vaccineringen av övrig, förutom till riskgrupper hörande, befolkning skulle kunna börja i början av maj om tillgången av vaccin är tillräcklig i landet.
  • Den huvudsakliga vaccineringsplatsen för Mörskombor, om man inte från tidsbeställningen meddelar Mörskom hälsostation som vaccineringsplats, är:
   • hälsocentralen i Orimattila, Terveystie 1. Öppethållningstider: må–to klo 8–16 och fre 8–15, elektronisk tidsbeställning: paijat-sote.fi, tidsbeställning per telefon: 03 819 4260, må–fre klo 8–15
   • För åldringar har man ordnat enskilda vaccineringsdagar också i Mörskom bl.a. då flera samtida vaccineringar är reserverade. För övrigt sker vaccineringarna i Orimattila dit också tidsbeställningen automatiskt styr.
   • Om den elektroniska tidsbeställningen inte är möjlig, skall tiden beställas per telefon. Om du inte kan delta i vaccineringen är det viktigt att du annullerar den reserverade tiden.
   • Vaccineringsturen går inte förbi om personen är t.ex. sjuk vid vaccineringstidpunkten utan en person med tidigare tur har alltid företräde vid reserveringen av ny tid. I praktiken kan en 80-åring också reservera tid då tidsreserveringar för grupper efter henne/honom pågår.
   • Se välfärdssamkommunens hemsida gällande läget för coronavaccinationerna HÄR.
   • Se välfärdssamkommunens information om coronavaccinationer, riskgrupper och tidsreserveringssida HÄR.

Se inverkningarna av dem på Mörskom kommuns funktioner här nedan:

 • KOMMUNENS FUNKTIONER I ALLMÄNHET:
  • Arbetstagarnas rörelse på arbetstid mellan Mörskom och Pukkila har begränsats till ett minimum. Begränsningen gäller gemensamma tjänster över kommungränsen (tekniska tjänster, bibliotekstjänster, motionstjänster och ungdomsarbete inom välfärdstjänsterna).
  • Stark distansrekommendation för kommunens arbetstagare
   • Enligt riksomfattande rekommendation arbetar kommunens arbetstagre i huvudsak på distans i alla de uppgifter där det är möjligt. Man strävar till att minimera tiden på arbetsplatsen också för eventuella, obligatoriska närarbetsdagar och att periodisera närvaron bland kolleger.
   • Vi hoppas att du som kommuninvånare beaktar att det kan inverka på tjänsteinnehavarnas/arbetstagarnas tillgänglighet.
  • Förutom rekommendationer vid ansiktsmaskanvändning finns också villkor
   • På kommunens område och vid dess verksamhet gäller allmän, riksomfattande ansiktsmaskrekommendation.
   • Dessutom förutsätter man i Mörskom kommun att alla över 12-åringar som uppsöker tjänsterna använder ansiktsmask om inte begränsningar föreligger. Det är alltså inte frågan om en rekommendation, och besökstiden har ingen betydelse. Genom att förutsätta ansiktsmaskanvändning av kunderna skyddar kommunarbetsgivaren sina arbetstagare enligt arbetsskyddslagen.
    • Kommunala tjänster är också matartaxitrafiken till Borgå, servicetrafiken samt skolskjutsarna för högstadie-elever.
    • Man förutsätter användning av ansiktsmask alltid då barn förs till eller hämtas från småbarnsfostran och/eller skola vid kontakt med kommunens arbetstagare.
   • Utdelning av ansiktsmasker för mindre bemedlade sker tisdagar KLO 14-16 och fredagar KLO 10-12 i biblioteket, ifall undantag inte meddelas.
   • Mörskom kommun som arbetsgivare förutsätter att egna arbetstagare som fortsätter i närarbete i alla tjänster använder ansiktsmask.
    • Förutsättningen gäller samtliga interna funktioner alltid då man avlägsnar sig från sin egen arbetspunkt samt vid obligatoriska besök mellan enheterna samt vid besök av övriga tjänster i kommunen under arbetstid (såsom butiks- och postbesök). På en delad arbetspunkt skall mask bäras kontinuerligt. Man bör sträva till att periodisera arbetet vid delad arbetspunkt.
  • Kommunens utrymmen överlämnas inte för yttre bruk under begränsningstiden
   • Kommunen överlåter inte i sin besittning varande utrymmen för yttre användning under begränsningstiden (brandstationens mötesutrymmen, kommunstyrelsens mötesrum, innemotionsutrymmen m.fl.). På detta sätt förhindrar man människornas onödiga sammankomster samt skyddar kommunens arbetstagare och funktioner. Undantag utgör funktioner för barn och unga, se nedan.
   • Man kan överväga undantagsfall, gällande lagstadgade och obligatoriska, t.ex. vår- och höstmöten, separat för varje enskilt möte. Sammankomstbegränsningen gäller inte följande möten. Se regionförvaltningsverkets beslut i ärendet. Inte ens för de här möten överlåts kritiska utrymmen, såsom brandstationen. Kommunen har gjort undantag gällande överlåtande av utrymmen också till FRK:s blodtjänsts förfogande.
  • Kommunen rekommenderar att kommuninvånarna använder lokala företag och tjänster för att tjänsterna skall bibehållas i kommunen
   • Det är skäl att leva en trygg vardag och använda lokala tjänster utan att äventyra den egna, de närståendes eller medmänniskornas möjlighet till det samma. Lår oss därför säkerställa att samtliga säkerhetsanvisningar följs.
 • ADMINISTRATIV- OCH STÖDTJÄNSTER:
  • Kommunkansliet:
   • Kommunkansliet betjänar till 30.4.2021 enbart per tidsbeställning och på distans. Telefonväxel (019 510 850) öppen må och ons klo 9-11, 12-15, fre klo 9-11, 12-14.30. E-post kunta@myrskyla.fi
   • Man förutsätter användning av ansiktsmask för samtliga över 12 år som utför sina ärenden i kommunkansliet.
  • Kansliets övriga tjänster:
   • landsbygdsverket, distriktsarkitekten, byggnadsinspektören och miljövårdssekreteraren betjänar enbart med tidsbeställning.
   • Övriga, utom landsbygdsverket, ring Askola kommuns växel, tel. 019 5291 00. Noggrannare kontaktuppgifter https://www.askola.fi/yhteystiedot/. Landsbygdsverkets kontaktnr. 040 720 9934, minna.leminen@orimattila.fi.
  • Arbetskrafttjänster:
   • Allmänna tjänster och kontakter tillsvidare på distans, gruppverksamhet också med närledning (olli.ylonen@myrskyla.fi eller tel. 044 7751 984)
  • Företags- och näringstjänster:
   • Normal verksamhet, man har fortsatt åtgärder för att stöda företagare. Se förteckning.
   • Dra hemåt -kampanjen pågick under tiden 22.2.-31.3.3021 för att under coronatiden understöda de lokala företagens verksamhetsförutsättningar. Under kampanjen styrdes minst 1175,00 euro till lokala företag (om deltagarkvittenserna skulle ha varit köp på à 5 euro) och då köpsummorna sannolikt varierade överskrider de totala köpen flera tusen euros gränsen.
   • Arbetskraft- och näringsministeriet förbereder kostnadsstöd för företagare för att ersätta inkomst- och förtjänstförluster under coronatiden. Se info.
  • Kollektivtrafik, servicetrafik och skolskjutsar
   • Servicetrafiken och matartaxitrafiken fungerar normalt. Man förutsätter användning av ansiktsmask av alla över 12 år, om inte fysiska hinder föreligger.
   • Åtgärder enligt lagen om smittosamma sjukdomar som uppfyller kraven enligt allmän hygiennivå förverkligas i bilarna (ytornas effektrengöring, handdesinfektion m.m.)
   • Vid skolskjutsar tillämpas både IHV:s och Undervisningsstyrelsens direktiv och rekommendationer i mån av möjlighet. Vid högstadie-elevernas skjutsar rekommenderas ansiktsmask för samtliga högstadie-elever och elever i 6. klassen i lågstadiet.
 • UNDERVISNINGSTJÄNSTER:
  • Grund- och förskoleundervisning, Kyrkobyns skola
   • Kyrkobyns skola har normal närundervisning.
   • På samkommunens område har högstadiernas och andra stadiets undervisning skett på distans till 11.4.2021 på basen av regionförvaltningsverkets förordning.
    • Högstadieskoleleverna (elever i Orimattilan yhteiskoulu) har fr.o.m. 12.4.2021 återgått till närutbildning.
   • I skolan tillämpas IHV:s ansiktsmaskrekommendation för 12-åringar. Skolans 6. klassister använder ansiktsmask vid inlärning och skolskjutsar. Också lärarpersonalen har effektiverat ansiktsmaskanvändningen under arbetstid enligt rekommendationer.
   • I Kyrkobyns skola tillämpar man allmänna, för skolorna givna direktiv.
    • Speciell uppmärksamhet riktas på handhygien och matsalens hygien. Skolans utrymmen desinficeras också under skoldagarna.
    • Elevernas vårdnadshavare och övriga personer ytterom skolan kommer inte in i skolans utrymmen med undantag av nödvändiga möten. Också då ombesörjer man säkerheten. Man förutsätter användning av ansiktsmask för vuxna som hämtar barnet till och från skolan.
    • I huvudsak arbetar man med den egna gruppen
  • Småbarnsfostran, Helmitarha daghem
   • Verksamheten inom småbarnsfostran fortsätter som närvård.
   • I Helmitarha tillämpas allmänna direktiv för småbarnsfostran.
    • Man förutsätter användning av ansiktsmask för vuxna som hämtar barnet till och från skolan.
    • I huvudsak arbetar man med den egna gruppen.
    • Barngruppernas och personalens möten är begränsade.
   • Också personalen har effektiverat ansiktsmaskanvändningen under arbetstid enligt rekommendationer.
  • Bibliotekstjänster:
   • Biblioteken hålls fortsättningsvis öppna med begränsande åtgärder.
   • Kundmängden begränsas till sex (6) personer åt gången, tiden för besökets är fortfarande max.15 minuter.
   • Stolgymnastiken och läsekretsens möten är inhiberade.
   • Tidningsläsesalen är stängd.
   • Utdelning av ansiktsmasker för mindre bemedlade sker tisdagar KLO 14-16 och fredagar KLO 10-12 i biblioteket.
 •  VÄLFÄRDSTJÄNSTER:
  • Motionstjänster: 
   • Motionstjänsternas verksamhet och grupper fortsätter med nuvarande begränsningar till 30.4.2021. Se kommunens kalender och sociala mediets kanaler.
   • Motionsrådgivning ges per telefon.
   • Salturerna är inhiberade från och med 30.11.
   • Tilläggsuppgifter om motionsärenden av idrottsinstruktören, tel. 044 719 0324
  • Ungdomstjänster:
   • Nuokku öppnar sina dörrar fr.o.m.12.4.2021 med följande restriktioner för under 18-åringar:
   • 3.- 6. klassisternas nuokku tisdagar och torsdagar klo. 15.00-17.00. Onsdagens nuokku inhiberas under begränsningstiden för lågstadie-elever.
   • Nuokku för unga (13-17 år) onsdagar och fredagar klo. 16.00-21.00. Torsdagar klo. 16.00-21.00
   • I verksamheten FÅR DELTA MAX. 10 barn/unga SAMTIDIGT
   • Vi förutsätter att samtliga över 12 år använder ansiktsmask då de deltar i verksamheten.
   • Tilläggsinfo gällande ärenden inom ungdomsarbete av ungdomsledaren, tel. 040 032 9965.
  • Uppsökande ungdomsarbete:
   • Uppsökande ungdomsarbete fortsätter med följande begränsningar:
   • Special nuokku anordnas på Syväjärvi simstrand klo 17.00-20.00 för 16-29 åringar som avslutat sin grundskola. 
   • I verksamheten för uppsökande ungdomsarbete FÅR DELTA MAX. 6 UNGA SAMTIDIGT
   • Vi förutsätter att samtliga deltagare använder ansiktsmask. 
   • Klientmöten förverkligas inom ramen för coronabegränsningarna som närmöten.
   • Uppsökande ungdomsledaren ger mera info, tel. 044 706 4559
  • Kulturtjänster:
   • Wellamo-institutet anordnar individuell ledning gällande sång och pianomusik för barn och unga i kyrkan. Noggrannare anvisningar direkt av läraren. Se gruppledning för vuxna direkt på Wellamos nätsidor.
  • Åldringstjänster:
   • Åldringarna är speciellt känsliga för sjukdomar som coronaviruset orsakar. Samkommunen påminner om att inga besök är tillåtna i enheterna om man lider av andningsvägsinfektionsymptom. Under besöket bör man hålla säkerhetsavstånd och följa hygienanvisningar.
   • Se P-HHYKY:s anvisningar gällande besök i service-enheten för åldringar här.
  • Hjälp vid expediering!
   • Välfärdssamkommunen har avtalat om samarbete med FRK gällande anordnande av expedieringshjälp för personer i karantän eller i isolering. Personer satta i karantän eller isolering kan ansöka om expedieringshjälp då inga andra möjligheter är tillgängliga. Expedieringshjälpen gäller anskaffning av livsmedel och mediciner. Klient som behöver expedieringshjälp kan ringa direkt till rådgivningsnummer, där man utreder hjälpbehovet.
   • Behovsutredning och beställning av expedieringshjälp från FRK sköts centralt under tjänstetid:
    • socialvårdens rådgivnings- och styrningstjänst Polku, för under 65-åringar, tel. 03 819 4850
    • servicerådgivning för åldringar Siiri, över 65-åringar, tel. 044 482 5050
    • ytterom tjänstetid, från socialdejourens nummer, tel. 044 482 8201
 • TEKNISKA TJÄNSTER:
  • Bastun i bostadsaktiebolag, som kommunen administrerar, är ur bruk till 28.4.2021 på basen av regionförvaltningsverkets beslut gällande publik- och kundutrymmen (se rekommendationer och begränsningar ovan). Duscharna är i användning eftersom det i en del bostäder inte finns lägenhetsvisa duschar. Städningen av utrymmen har effektiverats. 
  • Vid brådskande fall, ytterom arbetstid och under veckoslut, ring journumret 040 554 4387. Noggrannare kontaktuppgifter https://myrskyla.fi/palvelut/asuminen-ymparisto/tekninen-toimi/.