Borgå Trafik ska avbrytas linjen Borgå-Mörskom-Artsjö från 3.6.2019

Borgå Trafik ska avbrytas linjen Borgå-Mörskom-Artsjö från 3.6.2019

Borgå Trafik ska avbrytas linjen Borgå-Mörskom-Artsjö från 3.6.2019.

Beslutet påverkar betydligt många nödvädiga och vardagliga funktioner på regionen, för alternativa lösningar undersöks.

Mörskom kommun ses kollektivtrafik viktig och fortfarande värt att behålla.