Information om coronaläget i Mörskom kommun

Information om coronaläget i Mörskom kommun

Som bakgrund:

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ansvarar för riksomfattande åtgärdsrekommendationer gällande coronavirusbekämpning. I sitt arbete hör ministeriet sakkunnigt institut, Institutet för hälsa och välfärd (THL), som också informerar om det riksomfattande epidemiläget på sina hemsidor.

Den egentliga åtgärdsmakten, enligt lagen om smittosamma sjukdomar, innehar Regionförvaltningsverken (AVI) på olika håll i landet. De lokala åtgärderna förverkligas via de regionala sjukvårdsdistrikten. Trots sitt geografiska läge i Nyland, hör Mörskom kommun till Päijät-Häme välfärdssamkommunenens sjukvårdsdistrikt (P-HHYKY). Epidemiläget i Mörskom tolkas alltså inte som en del av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUC).

P-HHYKY informerar om epidemiläget på sin egen sida och beslutar, om det på dess område råder epidemiläge på basnivå, accelererande eller spridningsskede. Mörskom kommun tillämpar anvisningar enligt ifrågavarande läge. Åtgärderna i Mörskom leds av ledningsgruppen.

Om du misstänker coronavirussmitta eller symptomen i andningsvägar oroar, ring Jourhjälpens nummer 116117.

Du kan också göra en coronasymptomuppskattning på nätsidans omaolo.fi-tjänst. Från tjänsten kan man direkt reservera tid för coronatest. Kom inte till hälsostationen före du har ringt. Jourhjälpens nummer betjänar dygnet runt, alla dagar.

Följ Institutets, för hälsa och välfärd, allmänna anvisningar i din verksamhet.

 • beakta hand- och hostningshygien
 • undvik närkontakt med övriga människor
 • använd ansiktsmask om närkontakt inte kan undvikas
 • besök test om du känner av även lindriga symptom som kan orsakas av coronavirus

Man rekommenderar att invånarna laddar ned av THL utvecklad Koronavilkku applikation i sina smarttelefoner. Via applikationen får du information om du enligt applikationen har blivit utsatt för coronavirus.

Ladda ned applikationen under adressen https://koronavilkku.fi/.

 

Information om det allmänna läget i Mörskom kommun 20.10.2020:

 • I Mörskom kommun råder epidemiläge på basnivå men i all verksamhet tillämpas ovan nämnda, THL:s allmänna skyddsanvisningar för att trygga läget. I kommunen har man uppgjort åtgärdsanvisningar för anordnande av egen serviceproduktion på sjukdomens basnivå, i accelerations- och spridningsskedet, som förverkligas om läget förändras.
 • Använd ansiktsmask alltid då man inte kan vara säker på tillräcklig distansering, t.ex. på kommunens område enligt följande:
  • även mindre sammankomster
  • offentliga utrymmen som kommunkansliet, biblioteket, banken, butiker och affärer, kyrkan
  • kundbetjäningstillfällen
  • matnings- och servicetrafik, skolskjutsar (alltid, om över 15 år)
  • kommunens, medborgarinstitutets och klubbarnas hobbygrupper m.fl.
  • eller då utrymmets funktioner är kritiska t.ex. hälsostation, Väinölä, barnets hämtning till/från småbarnsfostran och/eller skola
 • Under vecka 43 (19.-25.10.) pågår höstlov i kommunens skola, som på längre sikt kan avgöra epidemilägets utveckling. Kommunen uppmanar lokala människor och människor som besöker kommunen att vara försiktiga och att aktivt följa givna allmänna anvisningar.
 • Mörskom kommun är den enda kommunen i Nyland där det har konstaterats under fem (5) fall av coronavirus. Man har hållit fem infektioner som en gräns för att kommunen skall synas på THL:s coronalägeskarta.

 

Preciseringar gällande Mörskom kommuns funktioner 20.10.2020:

 • ALLMÄNT:
  • Kommunens arbetstagare arbetar omfattande på distans, enligt allmänna rekommendationer, då det är möjligt.
 • ADMINISTRATIVA TJÄNSTER:
  • Kommunkansliet:
   • Kansliet har betjänat med nya öppethållningstider sedan 22.9. Må klo 9-11, 12-15 / ons klo 9-11, 12-15 / fre klo 9-11, 12-14.30. Man bör använda ansiktsmask i kommunkansliet alltid då besöket varar längre än 15 minuter.
  • Kansliets övriga tjänster:
   • landsbygdsverket, distriktsarkitekten, byggnadsinspektören och miljövårdssekreteraren betjänar enbart med tidsbeställning.
   • Övriga, utom landsbygdsverket, ring Askola kommuns växel, tel. 019 5291 00. Noggrannare kontaktuppgifter https://www.askola.fi/yhteystiedot/. Landsbygdsverket kontakt nr. 040 720 9934, minna.leminen@orimattila.fi.
  • Arbetskrafttjänster:
   • Gruppverksamheten håller paus för tillfället.
  • Företags- och näringstjänster:
   • Normal verksamhet, olika stödåtgärder för företagare finns tillgängliga. Se förteckning.
   • Ansökningstiden för av kommunen beviljat ensamföretagarstöd har utgått 30.9.2020. Kontrollera övriga coronastödformer separat av beviljaren.
  • Kollektivtrafik:
   • Servicetrafik och matningstrafik normalt med beaktande av skyddsanvisningar. Vi hoppas att du använder ansiktsmask.
 • UNDERVISNINGSTJÄNSTER:
  • Grundutbildning:
   • Kyrkobyns skola har höstlov 19.-25.10.2020.
  • Småbarnsfostran:
   • Normal verksamhet, vi hoppas du använder ansiktsmask och följer skyddsanvisningar då du hämtar barnet.
  • Motionstjänster:
  • Ungdomsarbete:
   • Normal verksamhet, med beaktande av skyddsanvisningar. Höstlovsvägledning enligt plan, med beaktande av skyddsanvisningar.
  • Uppsökande ungdomsarbete:
   • Normal verksamhet, med beaktande av skyddsanvisningar.
  • Kulturtjänster:
   • Normal verksamhet, med beaktande av skyddsanvisningar.
  • Bibliotekstjänster:
   • Biblioteket i Mörskom är stängt under höstlovet 19.-23.10.2020.
  • Åldringstjänster:
   • Normal verksamhet, med beaktande av skyddsanvisningar.
   • P-HHYKY informerade 15.10. att på dess område har coronafall uppdagats i enhet för effektiverat serviceboende för åldringar. Samkommunen påminner om att inga besök är tillåtna i enheterna om man lider av andningsvägsinfektionsymptom. Under besöket bör man hålla säkerhetsavstånd och följa hygienanvisningar.
 • TEKNISKA TJÄNSTER: