INOM MÖRSKOM KOMMUNS VATTENDISTRIBUTIONSOMRÅDE BÖR VATTEN SOM ANVÄNDS TILL MAT-LAGNING ELLER SOM DRICKSVATTEN KOKAS FORTFARANDE FÖRE ANVÄNDNING.