INOM MÖRSKOM KOMMUNS VATTENDISTRIBUTIONSOMRÅDE BÖR VATTEN SOM ANVÄNDS TILL MATLAGNING ELLER SOM DRICKSVATTEN KOKAS FORTFARANDE FÖRE ANVÄNDNING. HUSHÅLLSVATTNETS KLORBEHANDLING BÖRJAR.

INOM MÖRSKOM KOMMUNS VATTENDISTRIBUTIONSOMRÅDE BÖR VATTEN SOM ANVÄNDS TILL MATLAGNING ELLER SOM DRICKSVATTEN KOKAS FORTFARANDE FÖRE ANVÄNDNING. HUSHÅLLSVATTNETS KLORBEHANDLING BÖRJAR.

Tiedote-05042019-13k