INOM MÖRSKOM KOMMUNS VATTENDISTRIBUTIONSOMRÅDE BÖR VATTEN SOM ANVÄNDS TILL MATLAGNING ELLER SOM DRICKSVATTEN KOKAS FORTFARANDE FÖRE ANVÄNDNING