INOM MÖRSKOM KOMMUNS VATTENDISTRIBUTIONSOMRÅDE VATTNET BEHÖVER INTE LÄNGRE KOKOAS MEN HUSHÅLLSVATTNETS KLORBEHANDLING FORTSÄTTER