Kära mörskombo! På vårt område är coronaläget i fasen för samhällsspridning