Kommundirektörerna i östra Nyland har ställt ett gemensamt mål för planeringen av framtidens spårförbindelser

Kommundirektörerna i östra Nyland har ställt ett gemensamt mål för planeringen av framtidens spårförbindelser

I ett gemensamt ställningstagande vill kommundirektörerna i östra Nyland betona vikten av att man planerar en förlängning av den så kallade flygbanan till Borgå.

Kommundirektörerna i östra Nyland har ställt ett gemensamt mål för planeringen av framtidens spårförbindelser.

Enligt kommundirektörerna beror hela östra Finlands spårlösningar till stor del på den planerade flygbanan som är en ny tunnelbana med två spår från Böle via Helsingfors-Vanda flygplats till Kervo. Ett alternativ är att bygga ytterligare två spårpar bredvid huvudbanans nuvarande spår.

– Det är av central betydelse för östra Nyland att det i samband med planeringen och byggandet av flygbanan också bereds en bana från flygbanan till Borgå, säger Fredrick von Schoultz, biträdande stadsdirektör i Borgå. En sådan bana är en förutsättning för de båda alternativa banor österut från Borgå.

I landskapsplanen har landskapsstyrelsen reserverat två alternativa rutter för förlängning av spårförbindelserna österut från Borgå. Den ena är förbindelsen mellan Helsingfors – Sankt Petersburg, längs kusten, och den andra är östbanan från Borgå via Forsby till Kouvola.

Tilläggsuppgifter: kommundirektör Sam Vuorinen, tfn. 044 760 9116, sam.vuorinen@myrskyla.fi