Kommunkansliet är stängt 1-26.7.2019

Kommunkansliet är stängt 1-26.7.2019

Kommunkansliet i Mörskom är stängt under tiden 1.7 – 26.7.2019 

Telefondejour: 

Tekniska byrån:
1
.7-5.7 under tjänstetid tel. 040 524 4147, övriga tider tel. 040 554 4387
 8.7-26.7 under tjänstetid tel. 044 726 9289, övriga tider tel. 040 554 4387 

Byggnadsinspektion:
1
.7-12.7 tel. 0400 841 151
15.7-26.7 tel. 0400 415 083 

Miljövården:
1.7-19.7 ingen dejour
15.7-26.7 tel. 040 763 9420

Områdesarkitekt: ingen dejour 

Lantbruksbyrå: tel. 040 720 9934

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia