Kommunkansliet är stängt 28.6-1.8.2021

Kommunkansliet är stängt 28.6-1.8.2021

Kommunkansliet i Mörskom är stängt under tiden 28.6 – 1.8.2021

Telefondejour:

Tekniska byrån:
28.6-13.7 under tjänstetid tel. 040 524 4147, övriga tider tel. 040 554 4387
14.7-20.7 under tjänstetid och övriga tider tel. 040 554 4387
21.7-30.7 under tjänstetid tel. 040 524 4147, övriga tider tel. 040 554 4387

Byggnadsinspektion:
6.7-23.7 tel. 0400 415 083
7.7-30.7 tel. 040 710 9243

Miljövården:
28.6.-2.7. tel. 0400 500 244
5.7.-30.7. ingen dejour

Områdesarkitekt: ingen dejour

Lantbruksbyrå: tel. 040 720 9934

 

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia