Kommunkansliets i Mörskom öppethållningstider fr.o.m. 22.9.2020

Kommunkansliets i Mörskom öppethållningstider fr.o.m. 22.9.2020

Kundbetjäningens och telefonväxelns (tel. 019 510 850) öppethållningstider:

Måndag kl. 9-11, 12-15
Onsdag kl. 9-11, 12-15
Fredag kl. 9-11, 12-14.30

Övriga kontakter kunta@myrskyla.fi, personen direkt via e-post förnamn.efternamn@myrskyla.fi eller personen direkt via telefon.