Mörskom kommuns uppdaterade coronalägesinfo 6.8.2021 | Området fortsättningsvis i accelerationsskede, coronavaccin i Lahtis utan tidsbeställning, nytt sjukdomsfall i Mörskom.

Mörskom kommuns uppdaterade coronalägesinfo 6.8.2021 | Området fortsättningsvis i accelerationsskede, coronavaccin i Lahtis utan tidsbeställning, nytt sjukdomsfall i Mörskom.

 Som bakgrund

Trots sitt läge i Nyland, hör Mörskom kommun till Päijät-Häme välfärdssamkommunenens sjukvårdsdistrikt (P-HHYKY). Epidemiläget i Mörskom tolkas alltså inte som en del av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUC).

P-HHYKY informerar om epidemiläget på sin egna SIDOR och beslutar, om det på dess område råder epidemiläge på basnivå, accelererande eller spridningsskede. Mörskom kommun tillämpar anvisningar enligt ifrågavarande läge. Åtgärderna i Mörskom leds av ledningsgruppen med kommundirektören som ledare.

Allmänna instruktioner för befolkningen

 • Om du misstänker coronavirussmitta eller symptomen i andningsvägar oroar, ring Jourhjälpens nummer 116117. Kom inte till hälsostationen före du har ringt. Jourhjälpens nummer betjänar dygnet runt, alla dagar.
 • Du kan också göra en coronasymptomuppskattning på nätsidans OMAOLO.FI-tjänst. Från tjänsten kan man direkt reservera tid för coronatest.
 • Följ Institutets, för hälsa och välfärd, allmänna anvisningar i din verksamhet.
  • Hand- och hostningshygien, undvik onödiga sammankomster, håll säkerhetsavstånd och använd ansiktsmask. Besök test om du känner av även lindriga symptom som kan orsakas av coronavirus.
 • Ladda ned av IHV utvecklad Koronavilkku applikation i din smarttelefon. Via applikationen får du information om du enligt applikationen har blivit utsatt för coronavirus.

DET ALLMÄNNA LÄGET I MÖRSKOM SOM EN DEL AV REGIONALT LÄGE

Det allmänna läget

 • Enligt en uppskattning man gjort 2.8.2021 är Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt i sin helhet fortfarande i accelerationsskede. Rekommendationer och begränsningar gäller till 15.8.2021, men de kan vid behov ändras redan tidigare beroende på läget. Se ytterligare information om det här, nedan under punkt “Gällande begränsningar och rekommendationer”.
 • Vaccineringsläget är bra i Mörskom men ungdomarna borde aktivare delta i vaccineringen. Redan över två tredjedelar av befolkningen har fått den första vaccindosen, mer än var tredje mörskombo har fått den andra dosen.
 • I Mörskom var sjukdomsläget lugnt från början av juni och har stabiliserat sig på 18 sjukdomsfall men under veckorna 29-31 har man hittills konstaterat fyra (4) nya fall (vecka 29, +2, vecka 30 +1, vecka 31 +1) varmed det totala antalet är 22 under hela pandemin. Befolkningen bör komma ihåg att det är möjligt att bli utsatt för coronaviruset och speciellt dess aggressiva delta-variant. Det är fortsättningsvis skäl att komma ihåg begränsningar och rekommendationer.
 • På sjukvårdsdistriktets område har man klart mindre uppsökt vaccineringsplatserna. Coronavaccineringens täckning bland unga är betydligt mindre än för äldre åldersklasser. Vaccineringarna skyddar effektivt mot allvarliga coronainfektioner varför coronavirusvaccinering rekommenderas. Coronavaccineringarnas framskridande är en väsentlig del av begränsningarnas upphörande i anslutning till coronan.
 • I köpcentret Trio i Lahtis har man öppnat en ny vaccineringspunkt utan tidsbeställning. Vaccineringspunkten är öppen fredag 6.8. klo 15-19.30, lördag klo 10–17.30 och söndag klo 11.30–17.30. Till vaccinerinsgpunkten kan man enbart komma helt frisk och med beaktande av hälsotryggheten.
 • Man rekommenderar att arrangörerna för både publik- och privata evenemang för bok över deltagarna för att bättre lyckas med smittobärarnas lokalisering efter eventuell smitta.

Vaccineringar

 • Päijät-Häme välfärdssamkommun (P-HHYKY) svarar för Mörskombornas vaccinering. Coronavaccineringarna framskrider enligt tidtabell.
  • Vaccineringarna av och tidsbeställningar för samtliga över 16-åringar pågår, också 12-15 åringar som hör till riskgruppen kan beställa tid. Också redan tidigare i tur varande ålders- och riskgrupper kan fortsättningsvis reservera tider. Följ med situationen från linkarna nedan. Det är viktigt att man i familjer med ungdomar och speciellt underåriga starkt uppmanar dem att vaccinera sig eftersom viruset sprids speciellt bland unga. Ju tidigare den unga befolkningsgruppen får sin första vaccindos desto tidigare kan också effektiveringsdosen ges varmed vaccinationsskyddet är omfattande då höstterminens studier börjar.
   • Infosida om coronavaccineringar och tidsbeställning DENNA link.
   • Tidsreservering för en annan person är möjlig frånDENNA link.
  • Den huvudsakliga vaccineringsplatsen för Mörskombor är hälsocentralen i Orimattila, Terveystie 1. Öppethållningstider: må–to klo 8–16 och fre 8–15, elektronisk tidsbeställning: paijat-sote.fi, tidsbeställning per telefon: 03 819 4260, må–fre klo 8–15
  • Enskilda vaccineringsdagar också i Mörskom bl.a. då flera samtida vaccineringar är reserverade. Information om det i samband med reservering. För övrigt sker vaccineringarna i Orimattila dit också tidsbeställningen automatiskt styr.
  • Om den elektroniska tidsbeställningen inte är möjlig, skall tiden beställas per telefon. Om du inte kan delta i vaccineringen är det viktigt att du annullerar den reserverade tiden.

GÄLLANDE RESTRIKTIONER OCH REKOMMENDATIONER 

Se rekommendationer och förpliktande beslut som sjukvårdsdistriktet har givit enligt lagen om smittosamma sjukdomar  i sin helhet i den HÄR linken.

 • Förutom Lahtis stads område har deltagarantalet vid privata evenemang inga begränsningar medan hälsoskyddsanvisningar skall följas. Epidemin sprider sig speciellt vid privata evenemang.
  • Gällande privata evenemang kan myndigheterna ge enbart rekommendationer men kan å andra sidan besluta om begränsningar med avseende på publikevenemang och offentliga sammankomster (de finns nämnda i regionförvaltningsverkets bestämmelser).
  • Man rekommenderar att arrangörerna för både publik- och privata evenemang för bok över deltagarna för att bättre lyckas med smittobärarnas lokalisering efter eventuell smitta.
 • Om deltagarna realistiskt har möjlighet att agera hälsotryggt och undvika närkontakt kan man:
  • inom- och utomhus idka grupphobbyverksamhet för samtliga åldersgrupper med tävlingar och lägerverksamhet utan samlingsbegränsningar,
  • hålla utrymmen öppna för publik,
 • Ansiktsmask bör användas inomhus och på offentliga platser såsom hittills.
 • Utrymmesspecifika hälsotrygghetsanvisningar skall hållas framlagda.
 • Läroanstalterna har sommarpaus.
 • Restaurangerna kan hålla öppet enligt statsrådets förordningar.
 • Begränsningar och rekommendationer gäller i huvudsak till 15.8.2021, läget granskas varje vecka. Man borde inte låta epidemin sprida sig på nytt.

Se regionförvaltningsverkets bestämmelser I LINKEN HÄR NEDAN

REKOMMENDATIONERNAS, BESLUTENS OCH BESTÄMMELSERNAS INVERKAN PÅ TJÄNSTERNA I MÖRSKOM KOMMUN

Kommunens tjänster i allmänhet

 • Arbetstagarnas rörelse på arbetstid mellan Mörskom och Pukkila har begränsats till ett minimum. Begränsningen gäller gemensamma tjänster över kommungränsen (tekniska tjänster, bibliotekstjänster, motionstjänster och ungdomsarbete inom välfärdstjänsterna).
 • En stark distansarbetsrekommendation gäller i samtliga kommunens arbetsuppgifter där det kan tillämpas så länge som den riksomfattande distansarbetsrekommendationen gäller.
  • Man strävar till att minimera tiden på arbetsplatsen också för eventuella, närarbetsdagar och att periodisera närvaron bland kolleger.
  • Vi hoppas att du som kommuninvånare beaktar att det kan inverka på tjänsteinnehavarnas/arbetstagarnas tillgänglighet.
 •  Förutom riksomfattande rekommendationer gällande ansiktsmaskanvändning också förutsättningar vid expediering vid kommunala tjänster.
  • Förutom riksomfattande ansiktsmaskrekommendationer förutsätter man i Mörskom kommun att alla över 12-åringar som uppsöker tjänsterna använder ansiktsmask om inte begränsningar föreligger. Genom att förutsätta ansiktsmaskanvändning av kunderna skyddar kommunarbetsgivaren sina arbetstagare enligt arbetsskyddslagen.
   • Kommunala tjänster är också matartaxitrafiken till Borgå, servicetrafiken samt skolskjutsarna för högstadie-elever.
   • Man förutsätter användning av ansiktsmask alltid då barn förs till eller hämtas från småbarnsfostran och/eller skola vid kontakt med kommunens arbetstagare.
 • Utdelning av ansiktsmasker för mindre bemedlade sker under bibliotekets öppethållningstider men mer koncentrerat tisdagar KLO 14-16 och fredagar KLO 10-12 om man inte meddelat om undantag.
 • Mörskom kommun som arbetsgivare förutsätter att egna arbetstagare som fortsätter i närarbete i alla tjänster använder ansiktsmask.
  • Förutsättningen gäller samtliga interna funktioner alltid då man avlägsnar sig från sin egen arbetspunkt samt vid obligatoriska besök mellan enheterna samt vid besök av övriga tjänster i kommunen under arbetstid (såsom butiks- och postbesök). På en delad arbetspunkt skall mask bäras kontinuerligt. Man bör sträva till att periodisera arbetet vid delad arbetspunkt.
 • Kommunen överlåter inte utan separata grunder i sin besittning varande utrymmen för yttre användning under coronatiden (brandstationens mötesutrymmen, kommunstyrelsens mötesrum, innemotionsutrymmen m.fl.). På detta sätt förhindrar man människornas onödiga sammankomster samt skyddar kommunens arbetstagare och funktioner. Undantag utgör funktioner för barn och unga.
  • Man kan överväga undantagsfall, gällande lagstadgade, t.ex. vår- och höstmöten, separat för varje enskilt möte. Sammankomstbegränsningen gäller inte följande möten. Se regionförvaltningsverkets beslut i ärendet. Inte ens för de här möten överlåts kritiska utrymmen, såsom brandstationen. Kommunen har gjort undantag gällande överlåtande av utrymmen också till FRK:s blodtjänsts förfogande.
 • Kommunen rekommenderar att kommuninvånarna använder lokala företag och tjänster för att tjänsterna skall bibehållas i kommunen.
  • Det är skäl att använda lokala tjänster utan att äventyra den egna, de närståendes eller medmänniskornas möjlighet till det samma.

Administrativ- och stödtjänster

 • Kommunkansliet:
  • Kansliet betjänar från 2.8.2021 med tidsreservering och på distans tillsvidare. Telefonväxel (019 510 850) öppen må och ons klo 9-11, 12-15, fre klo 9-11, 12-14.30. E-post kunta@myrskyla.fi
  • Man förutsätter användning av ansiktsmask för samtliga över 12 år som utför sina ärenden i kommunkansliet.
 • Kansliets övriga tjänster:
  • landsbygdsverket, distriktsarkitekten, byggnadsinspektören och miljövårdssekreteraren betjänar enbart med tidsbeställning.
  • Övriga, utom landsbygdsverket, ring Askola kommuns växel, tel. 019 5291 00. Noggrannare kontaktuppgifter https://www.askola.fi/yhteystiedot/. Landsbygdsverkets kontaktnr. 040 720 9934, minna.leminen@orimattila.fi.
 • Arbetskrafttjänster:
  • Allmänna tjänster och kontakter tillsvidare på distans, gruppverksamhet också med närledning (olli.ylonen@myrskyla.fi eller tel. 044 7751 984)
 • Företags- och näringstjänster:
  • Normal verksamhet, man har fortsatt åtgärder för att stöda företagare. Se förteckning.
   • Kontakta företagsspecialisten Auli Teppinen, ProAgria Etelä-Suomi ry. tel. 040 046 1716 tai
    auli.teppinen@proagria.fi
   • Kommundirektör Sam Vuorinen, tel. 044 760 9116, sam.vuorinen@myrskyla.fi
 • Kollektivtrafik, servicetrafik och skolskjutsar:
  • Busstrafiken Mörskom-Borgå och Mörskom-Orimattila fungerar normalt, likaså den interna servicetrafiken. Man förutsätter användning av ansiktsmask av alla över 12 år, om inte fysiska hinder föreligger.
   • Busstrafikens tidtabeller till Borgå och Orimattila finns på Matkahuoltos hemsidor www.matkahuolto.fi. samt på kommunens kollektivtrafiksidor.
  • Åtgärder, enligt lagen om smittosamma sjukdomar, som uppfyller kraven enligt allmän hygiennivå förverkligas i bilarna (ytornas effektrengöring, handdesinfektion m.m.)
  • Vid skolskjutsar tillämpas både IHV:s och Undervisningsstyrelsens direktiv och rekommendationer i mån av möjlighet. Vid högstadie-elevernas skjutsar rekommenderas ansiktsmask för samtliga högstadie-elever och elever 4.-6. klassen (10-12 åringar) i lågstadiet.

Bildningstjänster

 • Grund- och förskoleundervisning, Kyrkobyns skola:
  • Skolans verksamhet under sommarlovet 6.6.-10.8.2021.
  • I skolan tillämpas IHV:s ansiktsmaskrekommendation för 12-åringar, dessutom har ansiktsmaskrekommendationen för Päijät-Häme utvidgats i skolorna att gälla 10-12 åringar. Därmed använder skolans 4.-6. klassister ansiktsmask vid inlärning och skolskjutsar. Också lärarpersonalen använder ansiktsmask under arbetstid enligt rekommendationer.
  • I Kyrkobyns skola tillämpar man allmänna, för skolorna givna direktiv.
   • Speciell uppmärksamhet riktas på handhygien och matsalens hygien. Skolans utrymmen desinficeras också under skoldagarna.
   • Elevernas vårdnadshavare och övriga personer ytterom skolan kommer inte in i skolans utrymmen med undantag av nödvändiga möten. Också då ombesörjer man säkerheten. Man förutsätter användning av ansiktsmask för vuxna som hämtar barnet till och från skolan.
   • I huvudsak arbetar man med den egna gruppen
 • Småbarnsfostran, Helmitarha daghem:
  • Småbarnsfostran anordnas vid Helmitarha daghem under sommaren i tre jämnåriga barngrupper.
  • I Helmitarha tillämpas allmänna direktiv för småbarnsfostran.
   • Man förutsätter användning av ansiktsmask för vuxna som hämtar barnet till och från skolan.
   • I huvudsak arbetar man med den egna gruppen.
   • Barngruppernas och personalens möten är begränsade.
  • Också personalen använder ansiktsmask under arbetstid enligt rekommendationer.
  • Vid småbarnsfostrans sommarverksamhet kommer man att betona utevistelse, utfärder och övrig utomhusverksamhet.
 • Bibliotekstjänster:
  • Biblioteken är normalt öppna.
  • Vi hoppas att du endast kommer som frisk till biblioteket. Använd handdesinfektion och ansiktsmask.
  • Tidningsläsesalarna är öppna.
  • Man har avlägsnat tidsbegränsningen samt maximalt kundantal i biblioteken. Du kommer väl ihåg säkerhetsavstånden!
  • Utdelning av ansiktsmasker för mindre bemedlade sker tisdagar KLO 14-16 och fredagar KLO 10-12 i biblioteket.

Välfärdstjänster

 • Motionstjänster: 
  • Motionstjänster under sommartid anordnas så att rekommendationerna följs. Se anordnad verksamhet i kommunens händelsekalender eller i sociala mediets kanaler.
  • Motionsrådgivning ges per telefon.
  • Tilläggsuppgifter om motionsärenden av idrottsinstruktören, tel. 044 719 0324
 • Ungdomstjänster:
  • Ungdomstjänster under sommartid anordnas så att rekommendationerna följs. Se noggrannare uppgifter i ungdomsledarens sociala media.
  • I verksamheten inomhus FÅR DELTA MAX. 16 barn/ungdomar SAMTIDIGT varmed sommarverksamheten förverkligas i huvudsak utomhus. Väderleksreservering.
  • Vi rekommenderar att samtliga över 12 år använder ansiktsmask då de deltar i verksamheten.
  • Tilläggsinfo gällande ärenden inom ungdomsarbete av ungdomsledaren, tel. 040 032 9965.
 • Uppsökande ungdomsarbete:
  • Uppsökande ungdomsarbete anordnas under sommartid så att rekommendationerna följs
  • I verksamheten för uppsökande ungdomsarbete FÅR DELTA MAX. 10 unga SAMTIDIGT
  • Vi rekommenderar att samtliga deltagare använder ansiktsmask. 
  • Klientmöten förverkligas inom ramen för coronabegränsningarna som närmöten.
  • Uppsökande ungdomsledaren ger mera info, tel. 044 706 4559
 • Kulturtjänster:
  • Hembygdsmuseet öppnas sö 13.6. enligt begränsningar.
 • Åldringstjänster och besök i Väinölä:
  • Åldringarna är speciellt känsliga för sjukdomar som coronaviruset orsakar. Samkommunen påminner om att inga besök är tillåtna i enheterna om man lider av andningsvägsinfektionsymptom. Under besöket bör man hålla säkerhetsavstånd och följa hygienanvisningar.
  • Se P-HHYKY:s anvisningar gällande besök i enheterna för serviceboende och effektiverat serviceboende fr.o.m. 1.5.2021 här.
 • Hjälp vid expediering!
  • Välfärdssamkommunen har avtalat om samarbete med FRK gällande anordnande av expedieringshjälp för personer i karantän eller i isolering. Personer satta i karantän eller isolering kan ansöka om expedieringshjälp då inga andra möjligheter är tillgängliga. Expedieringshjälpen gäller anskaffning av livsmedel och mediciner. Klient som behöver expedieringshjälp kan ringa direkt till rådgivningsnummer, där man utreder hjälpbehovet.
  • Behovsutredning och beställning av expedieringshjälp från FRK sköts centralt under tjänstetid:
   • socialvårdens rådgivnings- och styrningstjänst Polku, för under 65-åringar, tel. 03 819 4850
   • servicerådgivning för åldringar Siiri, över 65-åringar, tel. 044 482 505
   • Ytterom tjänstetid, från socialdejourens nummer, tel. 044 482 8201

Tekniska tjänster

 • Bastun och duschar i de av kommunen förvaltade bostadsaktiebolagen är i användning eftersom en del av bostäderna saknar duschutrymmen. Städningen av samtliga utrymmen har effektiverats.
 • Vid brådskande fall, ytterom arbetstid och under veckoslut, ring journumret 040 554 4387.
 • Noggrannare kontaktuppgifter https://myrskyla.fi/palvelut/asuminen-ymparisto/tekninen-toimi/.