Mörskom kommuns uppdaterade coronalägesinformation 26.10.2021 | Något livligare vaccinationsverksamhet på Sote-området. Kommunens besmittningsläge har bibehållits stabilt. Du kommer väl ihåg coronatryggheten också under höstlovet. Corona- och influensavaccineringar får man 11. och 19.11 i kommunen utan tidsbeställning.

Mörskom kommuns uppdaterade coronalägesinformation 26.10.2021 | Något livligare vaccinationsverksamhet på Sote-området. Kommunens besmittningsläge har bibehållits stabilt. Du kommer väl ihåg coronatryggheten också under höstlovet. Corona- och influensavaccineringar får man 11. och 19.11 i kommunen utan tidsbeställning.

Som bakgrund

Trots sitt läge i Nyland, hör Mörskom kommun till Päijät-Häme välfärdssamkommunenens sjukvårdsdistrikt (P-HHYKY). Epidemiläget i Mörskom tolkas alltså inte som en del av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUC).

P-HHYKY informerar om epidemiläget på sin egna SIDOR och beslutar, om det på dess område råder epidemiläge på basnivå, accelererande eller spridningsskede. Mörskom kommun tillämpar anvisningar enligt ifrågavarande läge. Åtgärderna i Mörskom leds av ledningsgruppen med kommundirektören som ledare.

Allmänna instruktioner för befolkningen

 • Om du misstänker coronavirussmitta eller symptomen i andningsvägar oroar, ring Jourhjälpens nummer 116117. Kom inte till hälsostationen före du har ringt. Jourhjälpens nummer betjänar dygnet runt, alla dagar.
 • Du kan också göra en coronasymptomuppskattning på nätsidans OMAOLO.FI-tjänst. Från tjänsten kan man direkt reservera tid för coronatest.
 • Följ Institutets, för hälsa och välfärd, allmänna anvisningar i din verksamhet.
  • Hand- och hostningshygien, undvik onödiga sammankomster, håll säkerhetsavstånd och använd ansiktsmask. Besök test om du känner av även lindriga symptom som kan orsakas av coronavirus.
 • Ladda ned av IHV utvecklad Koronavilkku applikation i din smarttelefon. Via applikationen får du information om du enligt applikationen har blivit utsatt för coronavirus.

DET ALLMÄNNA LÄGET I MÖRSKOM SOM EN DEL AV REGIONALT LÄGE

Det allmänna läget

 • Sjukdomsläget  Enligt en uppskattning som den regionala samarbetsgruppen gjort 25.10.2021 är Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt i spridningsskede. Rekommendationer och begränsningar gäller till 14.11.2021. Se ytterligare information om det, här nedan under punkt ”Gällande begränsningar och rekommendationer”.
 • Epidemiläget har på sote-området något förbättrats och vaccinationstakten har ökat. För att den positiva utvecklingen skall fortsätta borde vaccineringarnas omfattning ännu ytterligare öka.
 • På sote-området är ännu rekommendationen av omfattande ansiktsmaskanvändning gällande för samtliga över 12-åringar. Med beaktande av epidemiläget är det inte möjligt att ta i bruk IHV:s nationella, friare rekommendationer.
 • Av statsrådet uppsatta restaurangbegränsningar gäller på vårt sote-område. Som alternativ till begränsningar kan man i restauranger förutsätta användning av coronapass. Mängden besmittningar som härstammar från restauranger har minskat väsentligt efter att begränsningarna på nytt togs i användning.
 • Vaccineringsläget i Mörskom är i övrigt bra men vaccinationstäckningen för mörskombor i åldersklassen 20-34 år är fortsättningsvis låg. Se noggrannare vaccinationsläge här nedan.
 • Kommunens personal har i huvudsak återkommit i närarbete fr.o.m. 4.10 dock så att distansarbete som var i bruk före coronan är möjligt. I första skedet poängteras närvaro på arbetsplatsen för att teambildningen kan återupptas.  Man återvänder till närarbete med beaktande av övriga hälsosäkerhetsanvisningar (hygien, masker, trygga avstånd, coronablink m.m.).
 • Kommunens besmittningsläge har tillsvidare hållits stabilt men sjukdomen härjar ännu på vårt område. Kommunen påminner höstlovsfirare om en hälsotrygg verksamhet.

Vaccineringar

 • Päijät-Häme välfärdssamkommun (P-HHYKY) svarar för Mörskombornas vaccinering.
  • Vaccineringar och tidsbeställningar för samtliga över 12-åringar pågår. Följ med situationen från linkarna nedan.
  • Den huvudsakliga vaccineringsplatsen för Mörskombor är hälsocentralen i Orimattila, Terveystie 1. Öppethållningstider: må–to klo 8–16 och fre 8–15, elektronisk tidsbeställning: paijat-sote.fi, tidsbeställning per telefon: 03 819 4260, må–fre klo 8–15.
  • Enskilda vaccineringsdagar också i Mörskom bl.a. då flera samtida vaccineringar är reserverade. Information om det i samband med reservering. För övrigt sker vaccineringarna i Orimattila dit också tidsbeställningen automatiskt styr.
  • Om den elektroniska tidsbeställningen inte är möjlig, skall tiden beställas per telefon. Om du inte kan delta i vaccineringen är det viktigt att du annullerar den reserverade tiden.
  • På Päijät-Sotes område, närmast i Orimattila är vaccineringspunkten öppen utan tidsbeställning. Till vaccinerinsgpunkten kan man enbart komma helt frisk och med beaktande av hälsotryggheten. Se öppethållningstiderna FRÅN DEN HÄR linken.
 • Vaccinationstäckningen för mörskombor i åldersklassen 20-34 år är fortsättningsvis låg. Kommunen uppmanar speciellt denna åldersklass att vaccinera sig.
 • Vaccin finns tillgängligt på den egna hälsostationen utan tidsbeställning:
 • Corona- och influensavaccineringar är möjliga i Mörskom hälsostation i november utan tidsbeställning.
  • Där kan du ta vilken som helst coronavaccindos, antingen första vaccin eller förstärkande vaccin, d.v.s. 1., 2. eller 3. vaccindos. Dessutom kan du samtidigt ta influensavaccin. Vaccinen kan tryggt tas på samma gång. Se noggrannare anvisningar  I DEN HÄR linken. 
   • TO 11.11.2021 klo 13-15:30
   • FRE 19.11.2021 klo 08:30-15:30

GÄLLANDE RESTRIKTIONER OCH REKOMMENDATIONER 

Se rekommendationer och restriktioner som sjukvårdsdistriktet har givit i sin helhet från DEN HÄR linken.

Se regionförvaltningsverkets bestämmelser I LINKEN HÄR NEDAN

 • Inga gällande bestämmelser från regionförvaltningsverket. Bekämpningsåtgärderna bygger på sjukvårdsdistriktens och kommunernas åtgärder.

REKOMMENDATIONERNAS, BESLUTENS OCH BESTÄMMELSERNAS INVERKAN PÅ TJÄNSTERNA I MÖRSKOM KOMMUN

Kommunens tjänster i allmänhet

 • Arbetstagarnas rörelse på arbetstid mellan Mörskom och Pukkila har upphört. Begränsningen gällde tidigare gemensamma tjänster över kommungränsen (tekniska tjänster, bibliotekstjänster, motionstjänster och ungdomsarbete inom välfärdstjänsterna).
 • En stark distansarbetsrekommendation har upphört 4.10.2021 varefter man i kommunen har utfört närarbete med beaktande av övriga hälsotrygghetsåtgärder.
  • Distansarbete som var i bruk före coronan är emellertid möjligt. I första skedet poängteras närvaro på arbetsplatsen för att teambildningen kan återupptas. Man återvänder till närarbete med beaktande av övriga hälsosäkerhetsanvisningar (hygien, masker, trygga avstånd, coronablink m.m.).
  • Vi hoppas att du som kommuninvånare beaktar att normalt distansarbete kan inverka på tjänsteinnehavarnas/arbetstagarnas tillgänglighet.
 • I kommunens verksamhetspunkter och administrerade utrymmen förutsätter man ansiktsmaskanvändning för alla över 12 år – speciellt gällande personer som inte erhållit fullt vaccinationsskydd mot coronavirus eller har fått först den första dosen.
  • Trots att den riksomfattande ansiktsmaskrekommendationen övergått i riktning mot personligt övervägande förutsätter Mörskom kommun ansiktsmaskanvändning av sina kunder i kommunala tjänster och utrymmen. Genom åtgärden skyddar kommunarbetsgivaren sina arbetstagare enligt arbetsskyddslagen.
   • Kommunala tjänster är också servicetrafik samt skolskjutsarna för skolelever.
   • Man förutsätter användning av ansiktsmask då barn förs till eller hämtas från småbarnsfostran och/eller skola.
 • Utdelning av ansiktsmasker för mindre bemedlade sker under bibliotekets öppethållningstider (observera bibliotekets förändrade öppethållningstider)
 • Mörskom kommun som arbetsgivare förutsätter att egna arbetstagare som fortsätter i närarbete i alla tjänster använder ansiktsmask.
  • Förutsättningen gäller samtliga interna funktioner alltid då man avlägsnar sig från sin egen arbetspunkt samt vid besök mellan enheterna samt vid besök av övriga tjänster i kommunen under arbetstid (såsom butiks- och postbesök).
 • Kommunen tillåter igen reservering av allmänna utrymmen i sin besittning för utomstående.
  • Vid all reserveringsverksamhet skall god hygien, tillräckliga avstånd och ansikstmaskanvändning tillämpas Du ser väl till att du har fått coronavaccinationerna före du reserverar utrymmen.

Administrativ- och stödtjänster

 • Kommunkansliet:
  • Kansliet är öppet fr.o.m. 11.10.2021 måndagar och onsdagar klo 9-11, 12-15 samt fredagar klo 9-11,12-14.30. Dörren är stäng, använd ringklockan.
  • Telefonväxel (019 510 850) öppen må och ons klo 9-11, 12-15, fre klo 9-11, 12-14.30. E-post kunta@myrskyla.fi
  • Man förutsätter användning av ansiktsmask för samtliga över 12 år som utför sina ärenden i kommunkansliet.
 • Kansliets övriga tjänster:
  • landsbygdsverket, distriktsarkitekten, byggnadsinspektören och miljövårdssekreteraren betjänar enbart med tidsbeställning.
  • Övriga, utom landsbygdsverket, ring Askola kommuns växel, tel. 019 5291 00. Noggrannare kontaktuppgifter https://www.askola.fi/yhteystiedot/. Landsbygdsverkets kontaktnr. 040 720 9934, minna.leminen@orimattila.fi.
 • Arbetskrafttjänster:
  • Allmänna tjänster och kontakter tillsvidare på distans, gruppverksamhet också med närledning (olli.ylonen@myrskyla.fi eller tel. 044 7751 984)
 • Företags- och näringstjänster:
  • Normal verksamhet, man har fortsatt åtgärder för att stöda företagare. Se förteckning
   • Kontakta företagsspecialisten Auli Teppinen, ProAgria Etelä-Suomi ry. tel. 040 046 1716 tai
    auli.teppinen@proagria.fi
   • Kommundirektör Sam Vuorinen, tel. 044 760 9116, sam.vuorinen@myrskyla.fi
 • Kollektivtrafik, servicetrafik och skolskjutsar:
  • Busstrafiken Mörskom-Borgå och Mörskom-Orimattila fungerar normalt, likaså den interna servicetrafiken.
   • Busstrafikens tidtabeller till Borgå och Orimattila finns på Matkahuoltos hemsidor www.matkahuolto.fi. samt på kommunens kollektivtrafiksidor.
  • Åtgärder, enligt lagen om smittosamma sjukdomar, som uppfyller kraven enligt allmän hygiennivå förverkligas i bilarna (ytornas effektrengöring, handdesinfektion m.m.)
  • Vid skolskjutsar tillämpas både IHV:s och Undervisningsstyrelsens direktiv och rekommendationer i mån av möjlighet. Vid högstadie-elevernas skjutsar rekommenderas ansiktsmask för samtliga högstadie-elever och elever i 6. klassen i lågstadiet.

Bildningstjänster

 • Grund- och förskoleundervisning, Kyrkobyns skola:
  • Skolans läsår har börjat 11.8.
  • I skolan tillämpas IHV:s ansiktsmaskrekommendation för 12-åringar. Därmed använder skolans 6. klassister ansiktsmask vid inlärning och skolskjutsar. Också lärarpersonalen använder ansiktsmask under arbetstid enligt rekommendationer.
  • I Kyrkobyns skola tillämpar man allmänna, för skolorna givna direktiv.
   • Speciell uppmärksamhet riktas på handhygien och matsalens hygien. 
   • Elevernas vårdnadshavare och övriga personer ytterom skolan kommer inte in i skolans utrymmen med undantag av nödvändiga möten. Också då ombesörjer man säkerheten. Man förutsätter användning av ansiktsmask för vuxna som hämtar barnet till och från skolan.
   • I huvudsak arbetar man med den egna gruppen.
 • Småbarnsfostran, Helmitarha daghem:
  • Småbarnsfostran anordnas vid Helmitarha daghem i fyra jämnåriga barngrupper.
  • I Helmitarha tillämpas allmänna direktiv för småbarnsfostran.
   • Till småbarnsfostran kommer man enbart som frisk.
   • God hygiennivå uppehåller man genom effektiverad handtvätt, med rätt hostningstaktik samt genom effektiverad städning av utrymmen och leksaker.
   • Man förutsätter användning av ansiktsmask för vuxna som hämtar och för barnet
   • I huvudsak arbetar man med den egna gruppen.
   • Barngruppernas och personalens möten är begränsade.
  • Personalen använder ansiktsmask under arbetstid enligt rekommendationer.
 • Bibliotekstjänster:
  • Biblioteken är normalt öppna.
  • Vi hoppas att du endast kommer som frisk till biblioteket. Använd handdesinfektion och ansiktsmask.
  • Tidningsläsesalarna är öppna.
  • Man har avlägsnat tidsbegränsningen samt maximalt kundantal i biblioteken. Du kommer väl ihåg säkerhetsavstånden!
  • Utdelning av ansiktsmasker sker alltid under bibliotekets öppethållningstider (observera bibliotekets förändrade öppethållningstider)

Välfärdstjänster

Höstlovsveckans verksamhet anordnas coronatryggt.

 • Motionstjänster: 
  • Motionstjänster anordnas så att rekommendationerna följs. Se anordnad verksamhet i kommunens händelsekalender eller i sociala mediets kanaler.
  • Motionsrådgivning ges per telefon.
  • Tilläggsuppgifter om motionsärenden av idrottsinstruktören, tel. 044 719 0324
 • Ungdomstjänster:
  • Ungdomstjänster anordnas så att rekommendationerna följs. Se noggrannare uppgifter i ungdomsledarens sociala media.
  • Vi rekommenderar att samtliga över 12 år använder ansiktsmask då de deltar i verksamheten.
  • Tilläggsinfo gällande ärenden inom ungdomsarbete av ungdomsledaren, tel. 040 032 9965.
 • Uppsökande ungdomsarbete:
  • Uppsökande ungdomsarbete anordnas så att rekommendationerna följs
  • Vi rekommenderar att samtliga deltagare använder ansiktsmask. 
  • Klientmöten förverkligas inom ramen för coronabegränsningarna som närmöten.
  • Uppsökande ungdomsledaren ger mera info, tel. 044 706 4559
 • Kulturtjänster:
 • Åldringstjänster och besök i Väinölä:
  • Åldringarna är speciellt känsliga för sjukdomar som coronaviruset orsakar. Samkommunen påminner om att inga besök är tillåtna i enheterna om man lider av andningsvägsinfektionsymptom. Under besöket bör man hålla säkerhetsavstånd och följa hygienanvisningar.
  • Se P-HHYKY:s anvisningar gällande besök i enheterna för serviceboende och effektiverat serviceboende fr.o.m. 1.5.2021 här.
 • Hjälp vid expediering!
  • Välfärdssamkommunen har avtalat om samarbete med FRK gällande anordnande av expedieringshjälp för personer i karantän eller i isolering. Personer satta i karantän eller isolering kan ansöka om expedieringshjälp då inga andra möjligheter är tillgängliga. Expedieringshjälpen gäller anskaffning av livsmedel och mediciner. Klient som behöver expedieringshjälp kan ringa direkt till rådgivningsnummer, där man utreder hjälpbehovet.
  • Behovsutredning och beställning av expedieringshjälp från FRK sköts centralt under tjänstetid:
   • socialvårdens rådgivnings- och styrningstjänst Polku, för under 65-åringar, tel. 03 819 4850
   • servicerådgivning för åldringar Siiri, över 65-åringar, tel. 044 482 505
   • Ytterom tjänstetid, från socialdejourens nummer, tel. 044 482 8201

Tekniska tjänster

 • Bastun och duschar i de av kommunen förvaltade bostadsaktiebolagen är i användning eftersom en del av bostäderna saknar duschutrymmen. Städningen av samtliga utrymmen har effektiverats.
 • Vid brådskande fall, ytterom arbetstid och under veckoslut, ring journumret 040 554 4387.
 • Noggrannare kontaktuppgifter https://myrskyla.fi/palvelut/asuminen-ymparisto/tekninen-toimi/.

Mörskom kommuns uppdaterade coronalägesinformation 26.10.2021 | Något livligare vaccinationsverksamhet på Sote-området. Kommunens besmittningsläge har bibehållits stabilt. Du kommer väl ihåg coronatryggheten också under höstlovet. Corona- och influensavaccineringar får man 11. och 19.11 i kommunen utan tidsbeställning.

Som bakgrund

Trots sitt läge i Nyland, hör Mörskom kommun till Päijät-Häme välfärdssamkommunenens sjukvårdsdistrikt (P-HHYKY). Epidemiläget i Mörskom tolkas alltså inte som en del av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUC).

P-HHYKY informerar om epidemiläget på sin egna SIDOR och beslutar, om det på dess område råder epidemiläge på basnivå, accelererande eller spridningsskede. Mörskom kommun tillämpar anvisningar enligt ifrågavarande läge. Åtgärderna i Mörskom leds av ledningsgruppen med kommundirektören som ledare.

Allmänna instruktioner för befolkningen

 • Om du misstänker coronavirussmitta eller symptomen i andningsvägar oroar, ring Jourhjälpens nummer 116117. Kom inte till hälsostationen före du har ringt. Jourhjälpens nummer betjänar dygnet runt, alla dagar.
 • Du kan också göra en coronasymptomuppskattning på nätsidans OMAOLO.FI-tjänst. Från tjänsten kan man direkt reservera tid för coronatest.
 • Följ Institutets, för hälsa och välfärd, allmänna anvisningar i din verksamhet.
  • Hand- och hostningshygien, undvik onödiga sammankomster, håll säkerhetsavstånd och använd ansiktsmask. Besök test om du känner av även lindriga symptom som kan orsakas av coronavirus.
 • Ladda ned av IHV utvecklad Koronavilkku applikation i din smarttelefon. Via applikationen får du information om du enligt applikationen har blivit utsatt för coronavirus.

DET ALLMÄNNA LÄGET I MÖRSKOM SOM EN DEL AV REGIONALT LÄGE

Det allmänna läget

 • Sjukdomsläget  Enligt en uppskattning som den regionala samarbetsgruppen gjort 25.10.2021 är Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt i spridningsskede. Rekommendationer och begränsningar gäller till 14.11.2021. Se ytterligare information om det, här nedan under punkt ”Gällande begränsningar och rekommendationer”.
 • Epidemiläget har på sote-området något förbättrats och vaccinationstakten har ökat. För att den positiva utvecklingen skall fortsätta borde vaccineringarnas omfattning ännu ytterligare öka.
 • På sote-området är ännu rekommendationen av omfattande ansiktsmaskanvändning gällande för samtliga över 12-åringar. Med beaktande av epidemiläget är det inte möjligt att ta i bruk IHV:s nationella, friare rekommendationer.
 • Av statsrådet uppsatta restaurangbegränsningar gäller på vårt sote-område. Som alternativ till begränsningar kan man i restauranger förutsätta användning av coronapass. Mängden besmittningar som härstammar från restauranger har minskat väsentligt efter att begränsningarna på nytt togs i användning.
 • Vaccineringsläget i Mörskom är i övrigt bra men vaccinationstäckningen för mörskombor i åldersklassen 20-34 år är fortsättningsvis låg. Se noggrannare vaccinationsläge här nedan.
 • Kommunens personal har i huvudsak återkommit i närarbete fr.o.m. 4.10 dock så att distansarbete som var i bruk före coronan är möjligt. I första skedet poängteras närvaro på arbetsplatsen för att teambildningen kan återupptas.  Man återvänder till närarbete med beaktande av övriga hälsosäkerhetsanvisningar (hygien, masker, trygga avstånd, coronablink m.m.).
 • Kommunens besmittningsläge har tillsvidare hållits stabilt men sjukdomen härjar ännu på vårt område. Kommunen påminner höstlovsfirare om en hälsotrygg verksamhet.

Vaccineringar

 • Päijät-Häme välfärdssamkommun (P-HHYKY) svarar för Mörskombornas vaccinering.
  • Vaccineringar och tidsbeställningar för samtliga över 12-åringar pågår. Följ med situationen från linkarna nedan.
  • Den huvudsakliga vaccineringsplatsen för Mörskombor är hälsocentralen i Orimattila, Terveystie 1. Öppethållningstider: må–to klo 8–16 och fre 8–15, elektronisk tidsbeställning: paijat-sote.fi, tidsbeställning per telefon: 03 819 4260, må–fre klo 8–15.
  • Enskilda vaccineringsdagar också i Mörskom bl.a. då flera samtida vaccineringar är reserverade. Information om det i samband med reservering. För övrigt sker vaccineringarna i Orimattila dit också tidsbeställningen automatiskt styr.
  • Om den elektroniska tidsbeställningen inte är möjlig, skall tiden beställas per telefon. Om du inte kan delta i vaccineringen är det viktigt att du annullerar den reserverade tiden.
  • På Päijät-Sotes område, närmast i Orimattila är vaccineringspunkten öppen utan tidsbeställning. Till vaccinerinsgpunkten kan man enbart komma helt frisk och med beaktande av hälsotryggheten. Se öppethållningstiderna FRÅN DEN HÄR linken.
 • Vaccinationstäckningen för mörskombor i åldersklassen 20-34 år är fortsättningsvis låg. Kommunen uppmanar speciellt denna åldersklass att vaccinera sig.
 • Vaccin finns tillgängligt på den egna hälsostationen utan tidsbeställning:
 • Corona- och influensavaccineringar är möjliga i Mörskom hälsostation i november utan tidsbeställning.
  • Där kan du ta vilken som helst coronavaccindos, antingen första vaccin eller förstärkande vaccin, d.v.s. 1., 2. eller 3. vaccindos. Dessutom kan du samtidigt ta influensavaccin. Vaccinen kan tryggt tas på samma gång. Se noggrannare anvisningar  I DEN HÄR linken. 
   • TO 11.11.2021 klo 13-15:30
   • FRE 19.11.2021 klo 08:30-15:30

GÄLLANDE RESTRIKTIONER OCH REKOMMENDATIONER 

Se rekommendationer och restriktioner som sjukvårdsdistriktet har givit i sin helhet från DEN HÄR linken.

Se regionförvaltningsverkets bestämmelser I LINKEN HÄR NEDAN

 • Inga gällande bestämmelser från regionförvaltningsverket. Bekämpningsåtgärderna bygger på sjukvårdsdistriktens och kommunernas åtgärder.

REKOMMENDATIONERNAS, BESLUTENS OCH BESTÄMMELSERNAS INVERKAN PÅ TJÄNSTERNA I MÖRSKOM KOMMUN

Kommunens tjänster i allmänhet

 • Arbetstagarnas rörelse på arbetstid mellan Mörskom och Pukkila har upphört. Begränsningen gällde tidigare gemensamma tjänster över kommungränsen (tekniska tjänster, bibliotekstjänster, motionstjänster och ungdomsarbete inom välfärdstjänsterna).
 • En stark distansarbetsrekommendation har upphört 4.10.2021 varefter man i kommunen har utfört närarbete med beaktande av övriga hälsotrygghetsåtgärder.
  • Distansarbete som var i bruk före coronan är emellertid möjligt. I första skedet poängteras närvaro på arbetsplatsen för att teambildningen kan återupptas. Man återvänder till närarbete med beaktande av övriga hälsosäkerhetsanvisningar (hygien, masker, trygga avstånd, coronablink m.m.).
  • Vi hoppas att du som kommuninvånare beaktar att normalt distansarbete kan inverka på tjänsteinnehavarnas/arbetstagarnas tillgänglighet.
 • I kommunens verksamhetspunkter och administrerade utrymmen förutsätter man ansiktsmaskanvändning för alla över 12 år – speciellt gällande personer som inte erhållit fullt vaccinationsskydd mot coronavirus eller har fått först den första dosen.
  • Trots att den riksomfattande ansiktsmaskrekommendationen övergått i riktning mot personligt övervägande förutsätter Mörskom kommun ansiktsmaskanvändning av sina kunder i kommunala tjänster och utrymmen. Genom åtgärden skyddar kommunarbetsgivaren sina arbetstagare enligt arbetsskyddslagen.
   • Kommunala tjänster är också servicetrafik samt skolskjutsarna för skolelever.
   • Man förutsätter användning av ansiktsmask då barn förs till eller hämtas från småbarnsfostran och/eller skola.
 • Utdelning av ansiktsmasker för mindre bemedlade sker under bibliotekets öppethållningstider (observera bibliotekets förändrade öppethållningstider)
 • Mörskom kommun som arbetsgivare förutsätter att egna arbetstagare som fortsätter i närarbete i alla tjänster använder ansiktsmask.
  • Förutsättningen gäller samtliga interna funktioner alltid då man avlägsnar sig från sin egen arbetspunkt samt vid besök mellan enheterna samt vid besök av övriga tjänster i kommunen under arbetstid (såsom butiks- och postbesök).
 • Kommunen tillåter igen reservering av allmänna utrymmen i sin besittning för utomstående.
  • Vid all reserveringsverksamhet skall god hygien, tillräckliga avstånd och ansikstmaskanvändning tillämpas Du ser väl till att du har fått coronavaccinationerna före du reserverar utrymmen.

Administrativ- och stödtjänster

 • Kommunkansliet:
  • Kansliet är öppet fr.o.m. 11.10.2021 måndagar och onsdagar klo 9-11, 12-15 samt fredagar klo 9-11,12-14.30. Dörren är stäng, använd ringklockan.
  • Telefonväxel (019 510 850) öppen må och ons klo 9-11, 12-15, fre klo 9-11, 12-14.30. E-post kunta@myrskyla.fi
  • Man förutsätter användning av ansiktsmask för samtliga över 12 år som utför sina ärenden i kommunkansliet.
 • Kansliets övriga tjänster:
  • landsbygdsverket, distriktsarkitekten, byggnadsinspektören och miljövårdssekreteraren betjänar enbart med tidsbeställning.
  • Övriga, utom landsbygdsverket, ring Askola kommuns växel, tel. 019 5291 00. Noggrannare kontaktuppgifter https://www.askola.fi/yhteystiedot/. Landsbygdsverkets kontaktnr. 040 720 9934, minna.leminen@orimattila.fi.
 • Arbetskrafttjänster:
  • Allmänna tjänster och kontakter tillsvidare på distans, gruppverksamhet också med närledning (olli.ylonen@myrskyla.fi eller tel. 044 7751 984)
 • Företags- och näringstjänster:
  • Normal verksamhet, man har fortsatt åtgärder för att stöda företagare. Se förteckning
   • Kontakta företagsspecialisten Auli Teppinen, ProAgria Etelä-Suomi ry. tel. 040 046 1716 tai
    auli.teppinen@proagria.fi
   • Kommundirektör Sam Vuorinen, tel. 044 760 9116, sam.vuorinen@myrskyla.fi
 • Kollektivtrafik, servicetrafik och skolskjutsar:
  • Busstrafiken Mörskom-Borgå och Mörskom-Orimattila fungerar normalt, likaså den interna servicetrafiken.
   • Busstrafikens tidtabeller till Borgå och Orimattila finns på Matkahuoltos hemsidor www.matkahuolto.fi. samt på kommunens kollektivtrafiksidor.
  • Åtgärder, enligt lagen om smittosamma sjukdomar, som uppfyller kraven enligt allmän hygiennivå förverkligas i bilarna (ytornas effektrengöring, handdesinfektion m.m.)
  • Vid skolskjutsar tillämpas både IHV:s och Undervisningsstyrelsens direktiv och rekommendationer i mån av möjlighet. Vid högstadie-elevernas skjutsar rekommenderas ansiktsmask för samtliga högstadie-elever och elever i 6. klassen i lågstadiet.

Bildningstjänster

 • Grund- och förskoleundervisning, Kyrkobyns skola:
  • Skolans läsår har börjat 11.8.
  • I skolan tillämpas IHV:s ansiktsmaskrekommendation för 12-åringar. Därmed använder skolans 6. klassister ansiktsmask vid inlärning och skolskjutsar. Också lärarpersonalen använder ansiktsmask under arbetstid enligt rekommendationer.
  • I Kyrkobyns skola tillämpar man allmänna, för skolorna givna direktiv.
   • Speciell uppmärksamhet riktas på handhygien och matsalens hygien. 
   • Elevernas vårdnadshavare och övriga personer ytterom skolan kommer inte in i skolans utrymmen med undantag av nödvändiga möten. Också då ombesörjer man säkerheten. Man förutsätter användning av ansiktsmask för vuxna som hämtar barnet till och från skolan.
   • I huvudsak arbetar man med den egna gruppen.
 • Småbarnsfostran, Helmitarha daghem:
  • Småbarnsfostran anordnas vid Helmitarha daghem i fyra jämnåriga barngrupper.
  • I Helmitarha tillämpas allmänna direktiv för småbarnsfostran.
   • Till småbarnsfostran kommer man enbart som frisk.
   • God hygiennivå uppehåller man genom effektiverad handtvätt, med rätt hostningstaktik samt genom effektiverad städning av utrymmen och leksaker.
   • Man förutsätter användning av ansiktsmask för vuxna som hämtar och för barnet
   • I huvudsak arbetar man med den egna gruppen.
   • Barngruppernas och personalens möten är begränsade.
  • Personalen använder ansiktsmask under arbetstid enligt rekommendationer.
 • Bibliotekstjänster:
  • Biblioteken är normalt öppna.
  • Vi hoppas att du endast kommer som frisk till biblioteket. Använd handdesinfektion och ansiktsmask.
  • Tidningsläsesalarna är öppna.
  • Man har avlägsnat tidsbegränsningen samt maximalt kundantal i biblioteken. Du kommer väl ihåg säkerhetsavstånden!
  • Utdelning av ansiktsmasker sker alltid under bibliotekets öppethållningstider (observera bibliotekets förändrade öppethållningstider)

Välfärdstjänster

Höstlovsveckans verksamhet anordnas coronatryggt.

 • Motionstjänster: 
  • Motionstjänster anordnas så att rekommendationerna följs. Se anordnad verksamhet i kommunens händelsekalender eller i sociala mediets kanaler.
  • Motionsrådgivning ges per telefon.
  • Tilläggsuppgifter om motionsärenden av idrottsinstruktören, tel. 044 719 0324
 • Ungdomstjänster:
  • Ungdomstjänster anordnas så att rekommendationerna följs. Se noggrannare uppgifter i ungdomsledarens sociala media.
  • Vi rekommenderar att samtliga över 12 år använder ansiktsmask då de deltar i verksamheten.
  • Tilläggsinfo gällande ärenden inom ungdomsarbete av ungdomsledaren, tel. 040 032 9965.
 • Uppsökande ungdomsarbete:
  • Uppsökande ungdomsarbete anordnas så att rekommendationerna följs
  • Vi rekommenderar att samtliga deltagare använder ansiktsmask. 
  • Klientmöten förverkligas inom ramen för coronabegränsningarna som närmöten.
  • Uppsökande ungdomsledaren ger mera info, tel. 044 706 4559
 • Kulturtjänster:
 • Åldringstjänster och besök i Väinölä:
  • Åldringarna är speciellt känsliga för sjukdomar som coronaviruset orsakar. Samkommunen påminner om att inga besök är tillåtna i enheterna om man lider av andningsvägsinfektionsymptom. Under besöket bör man hålla säkerhetsavstånd och följa hygienanvisningar.
  • Se P-HHYKY:s anvisningar gällande besök i enheterna för serviceboende och effektiverat serviceboende fr.o.m. 1.5.2021 här.
 • Hjälp vid expediering!
  • Välfärdssamkommunen har avtalat om samarbete med FRK gällande anordnande av expedieringshjälp för personer i karantän eller i isolering. Personer satta i karantän eller isolering kan ansöka om expedieringshjälp då inga andra möjligheter är tillgängliga. Expedieringshjälpen gäller anskaffning av livsmedel och mediciner. Klient som behöver expedieringshjälp kan ringa direkt till rådgivningsnummer, där man utreder hjälpbehovet.
  • Behovsutredning och beställning av expedieringshjälp från FRK sköts centralt under tjänstetid:
   • socialvårdens rådgivnings- och styrningstjänst Polku, för under 65-åringar, tel. 03 819 4850
   • servicerådgivning för åldringar Siiri, över 65-åringar, tel. 044 482 505
   • Ytterom tjänstetid, från socialdejourens nummer, tel. 044 482 8201

Tekniska tjänster

 • Bastun och duschar i de av kommunen förvaltade bostadsaktiebolagen är i användning eftersom en del av bostäderna saknar duschutrymmen. Städningen av samtliga utrymmen har effektiverats.
 • Vid brådskande fall, ytterom arbetstid och under veckoslut, ring journumret 040 554 4387.
 • Noggrannare kontaktuppgifter https://myrskyla.fi/palvelut/asuminen-ymparisto/tekninen-toimi/.