Östra Nylands välfärdsområde bjuder in deltagare till planering av välfärdsområdet

Östra Nylands välfärdsområde bjuder in deltagare till planering av välfärdsområdet

Östra Nylands välfärdsområde öppnade på måndag 31.1.2022 en webbtjänst där vem som helst kan delta i och påverka planeringen av välfärdsområdet. I webbtjänsten kan man komma med egna tankar om välfärdsområdet, läsa andras förslag och delta i diskussion. Tjänsten är öppen till söndag 20.2.2022.

Östra Nylands välfärdsområdes nya områdesfullmäktige börjar sitt arbete i mars. En av områdesfullmäktiges uppgifter är att besluta om välfärdsområdets strategi.

– En av det temporära beredningsorganets uppgifter är att bereda planeringen av strategin. För detta ändamål har beredningsorganet samlat bakgrundsmaterial om områdets befolkning och dess välmående, och nu är det dags att fråga människorna själva, berättar ordföranden för det temporära beredningsorganet Ann-Sofie Silvennoinen.

Vid behov får man hjälp att använda webbtjänsten i biblioteken i östnyländska kommuner och hos Kompanjonskapshuset i Lovisa och Borgå Föreningscentralen.

– I webbtjänsten kan man berätta om sina egna önskemål, bekymmer och idéer som gäller välfärdsområdet. Utbytet av diskussionen samlas till det nya områdesfullmäktige till underlag när fullmäktige börjar bereda en värdegrund, insatsområden, servicestruktur och en vision om hurdant välfärdsområde vi vill skapa, säger ordföranden för beredningsorganets sektion för ordnande av tjänster, chefläkaren Kati Liukko.

Länkar till den finsk- och svenskspråkiga webbtjänsten finns nedan:

Gå till tjänsten på svenska
Gå till tjänsten på finska