På grund av coronaläget fortsätter Mörskom kommun avbrottet i de kommunala tjänsterna för barn i förskola och lågstadiet samt ungdomar fram till den 19 september 2021.

På grund av coronaläget fortsätter Mörskom kommun avbrottet i de kommunala tjänsterna för barn i förskola och lågstadiet samt ungdomar fram till den 19 september 2021.

Med stöd av besluten av den 6 och 7 september avbröt Mörskom kommun de kommunala tjänsterna för barn i förskola och lågstadiet samt ungdomar mellan den 6 och 12 september 2021. Antalet coronavirusfall hade ökat särskilt bland åldersgruppen för användarna av ovannämnda tjänster och deras närmaste krets. Några fall har förekommit även inom andra åldersgrupper, särskilt bland ovaccinerade, men kommunen har inte anordnat gruppaktiviteter för dessa åldersgrupper.

Det har skett en måttlig förbättring i kommunens coronasituation, men nya sjukdomsfall bland samma åldersgrupper har konstaterats under veckoslutet. Dessa fall syns inte nödvändigtvis ännu i Institutet för hälsa och välfärds statistik, men har lett till nya rapporterade exponeringar. Smittspårningen i Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun sköter sin uppgift väl och kontaktar de berörda parterna samt förordnar karantän för de nödvändiga personerna (särskilt ovaccinerade). Dessutom informerar kommunen föräldrarna i fråga om kommunens egna tjänster när det behövs.

Mörskom kommun är medveten om att hobbyverksamhet särskilt för barn och unga bör möjliggöras enligt principen om minsta olägenhet. Också därför bedömer kommunen situationen aktivt i samarbete med Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun. Man kan dock inte utesluta att det sker en ökning i antalet sjukdomsfall eller att viruset eventuellt sprider sig bland ovaccinerade äldre åldersgrupper. Mörskom kommun fortsätter avbrottet i de icke-lagstadgade tjänsterna för barn i förskola och lågstadiet samt ungdomar fram till den 19 september 2021. Avbrottet gäller olika idrotts- och hobbygrupper samt ungdomslokalsverksamhet inomhus och utomhus. Tjänsterna inom undervisning och fostran för småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande undervisning fortsätter som normalt.

Mörskom kommun önskar att privata aktörer och föreningar begrundar coronasäkerheten i sin verksamhet i fråga om ovannämnda åldersgrupper.

Kommunen vädjar fortfarande till sina invånare att de låter vaccinera sig när det är deras tur att få vaccinet. Föräldrar bör se till att även deras barn blir vaccinerade när vaccinet finns tillgängligt för dem.

Dessutom betonar kommunen att de som förordnats i karantän ska följa anvisningarna för karantänen och att föräldrar ska övervaka att barnen följer karantänen.

Mer information:

Coronajourhavande, kommundirektör Sam Vuorinen (beslutsfattande och information om ämnet), tfn 044 760 9116, sam.vuorinen@myrskyla.fi

Välfärdsdirektör Jaana Keisala (frågor om anordnande av undervisningsverksamhet), tfn 040 596 9856, jaana.keisala@myrskyla.fi