Social- och hälsovårdstjänsterna i Nyland

Social- och hälsovårdstjänsterna i Nyland

Social- och hälsovårdstjänsterna i Nyland bör reformeras på kommunbasis, meddelande